Forum för äldres framtid

Positiv på äldre dar. Att leva som senior i Östhammars kommun är ganska bra, tycker Alundabon Olle Larsson, 80 år. Bristen på äldreboenden är det som bekymrar honom mest. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

ÖSTHAMMARS KOMMUN Alla som är nyfikna på Östhammars kommuns utveckling ur ett äldreperspektiv har anledning att besöka Bruksgymnasiet i Gimo lördagen den 25 februari. Här ordnas ett forum med fokus på framtiden för traktens seniora medborgare.

Utgångspunkt för forumet är den nya äldreplan som håller på att tas fram i kommunen. Arbetet har pågått sedan sommaren 2016 och målet är att äldreplanen ska antas av kommunfullmäktige i slutet av 2017 för att gälla under perioden 2018-2022.

– Syftet med äldreplanen är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att möta utveckling av de äldres livssituation i kommunen, säger Rebecka Modin, nämndsekreterare och utredare i Östhammars kommun.

Vård och omsorg, bostäder, boendeformer, infrastruktur, utemiljöer, tillgänglighet, fritid och kultur. Äldreplanen omfattar många områden, där representanter för målgruppen har fått vara med och påverka innehållet.

– I november hade vi möten och samlade in synpunkter i de fem största tätorterna. Allmänheten var inbjuden och det var god uppslutning, totalt kom 215 personer, berättar Rebecka Modin.

Enligt protokoll kan man se att många åsikter fördes fram. Återkommande önskemål hos deltagarna var bland annat; säkra gång- och cykelvägar, nära till service och vårdcentral, att det ska finnas valfrihet med flera olika boendeformer tillgängligt, rimliga boendekostnader och tillgång till mötesplatser.

Nu följs höstens möten upp med ett äldreforum på Bruksgymnasiet i Gimo. I morgon lördag välkomnar Östhammars kommun till en eftermiddag med fokus på framtiden. Efter inledande mingel drar kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg och socialnämndens ordförande Kerstin Björk Jansson igång programmet.

– Det kommer att hållas en föreläsning om digitalisering i ett brett perspektiv, till exempel hur det kan påverka möjligheten att delta i kulturlivet och sociala aktiviteter. Vi kommer även ha ett kortare pass om bostäder och informera om äldreplanen, redogör Rebecka Modin och tillägger att de återigen kommer att samla in synpunkter.

– Vi vill fördjupa oss i några frågor som togs upp inom vissa områden tidigare.

Alundabon och före detta skogsvaktaren Olle Larsson, 80 år, var inte närvarande på höstens möte. Hans erfarenhet är att det brukar vara mycket snack och lite verkstad på sådana sammankomster. För övrigt är han ganska nöjd med livet på äldre dar.

– Jag tycker att det är ganska bra, men visst finns det alltid att klaga på. Jag har den service jag behöver i centrum, förutom att uttagsautomaten tagits bort. Det är förbaskat illa, tycker Olle Larsson, som även oroar sig en del över bristen på äldreboenden.

– Vi blir fler gamla och det blir allt färre riktiga äldreboenden. Den ekvationen går inte ihop. Man måste bygga nytt. Men den frågan vet jag att vi har bråkat om i många år, säger 80-åringen, som under tio år satt som vice ordförande i PRO Alunda.

Malena Olsson