Baljväxter i fokus

Baljväxter bör ingå i vår kost, och nu tar forskare grepp om bland annat odlingsmöjligheter. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​Baljväxter som bönor, linser och ärter ska bli nya klimatsmarta och proteinrika livsmedel. Det är syftet med ett ett nytt forskningsprojekt i samarbete mellan SLU, Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och flera livsmedelsföretag.

– Projektet har precis kört igång och ska pågå i fyra år. Vi startade i januari så det är ännu helt nytt, säger Elin Röös, biträdande universitetslektor vid SLU och en av forskarna.

I projektet arbetar fyra forskare med olika inriktning – agronom, nutritionsforskare som har koll på näringsämnen, ekonom tittar på konsumentaspekter och Elin Röös, miljöforskare som tittar på miljöaspekter i hela ledet.

Projektet heter New legume foods och har som mål att stimulera utvecklingen av nya, attraktiva och hälsofrämjande livsmedel baserade på de nyttiga och miljövänliga baljväxterna, och därigenom öka livsmedelssystemets hållbarhet.

– Vi ska bland annat studera hur man kan använda baljväxter som lämpar sig för odling i vårt klimat och som råvaror i den nordiska kosten.

Vidare ska man bland annat kartlägga effekter av olika processtekniker på näringskvalitén i nya baljväxtbaserade livsmedel.

Hur ser förutsättningarna för odling ut?

– Ärter kan vi odla liksom åkerböna Men gulärter är ganska begränsat men kan användas istället för kikärter, säger Elin Röös och fortsätter:

– Sen är det bönor, men de kräver lite varmare jordar och det odlar man på Öland och Gotland.

Elin Röös poängterar dock att vi kan odla mer i Sverige.

– I dag odlar vi till djurfoder, och vi vill försöka undvika den importerade sojan.

Elin Röös menar att kan vi göra något ätbart av de svenska odlingarna blir vi mindre sårbara. Att vi är beroende av importerade grönsaker har blivit synligt och tydligt i våra grönsaksdiskar den senaste tiden.

Förutom de tre lärosätena medverkar Fazer, Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, Oatly, Orkla Foods Sverige, Region Kalmar och Region Skåne i projektet.

Genom en bred tvärvetenskaplig ansats och nära samverkan mellan akademi, industri och regionförbund tar projektet ett helhetsgrepp kring frågor om konsumenters inställning, odlingsförutsättningar, produkt-utveckling och hållbarhetsanalys på produkt- och systemnivå.

 Rose-Marie Eriksson

 

FAKTA

Växtbaserat 

Det nya projektets uppstartsmöte sammanföll med den internationella baljväxtdagen, Global Pulse Day som ska anordnas varje år för att öka medvetandet om baljväxters nyttigheter och stimulera konsumtionen av baljväxtbaserade livsmedel.

En stor del av den växtbiomassa som är ätlig för människor, till exempel bönor, ärter och spannmål, används idag som djurfoder. Detta innebär ineffektiv resursanvändning och större klimatpåverkan än om biomassan används direkt som livsmedel, och därför behövs en övergång till mer växtbaserad kost.

Cirka 70 procent av protein-fodret till svensk animalieproduktion importeras. Under senare år har många initiativ startats för att minska andelen importerat proteinfoder.

Baljväxter är även bra att ha i växtföljden på gården. Baljväxter har förmågan att i symbios med jordbakterier omvandla luftens kvävgas till kväveföreningar som kan nyttjas av växten direkt, vilket minskar behovet av gödsling och för ner näring i jorden till efterkommande grödor.

Källa: SLU, greppa.nu, WWF