Bransch där jobb finns

Fordonsprogrammet ger goda jobbmöjligheter enligt motorbranschens rapport. Foto: Arkiv/Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

LÄNET Tillgång och efterfrågan styr jobbmöjligheter och det finns branscher med rekryteringsbehov. Dit hör motorbranschen där det råder personalbrist samtidigt som allt färre elever söker till fordons- och transportprogrammet.

Motorbranschen är fortsatt het för arbetssökande. Det råder stor personalbrist och antal företag som har problem med att hitta personal är nu över 63 procent. Om inget förändras snart kan det leda till ökade svårigheter att serva den svenska bilparken. Det visar årets upplaga av Tempen på motorbranschen, en rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN

– Vi gör den här rapporten för att uppmärksamma möjligheterna som finns i motorbranschen, säger Johanna Dahlqvist, branschutvecklare för Motorbranschens yrkesnämnd, och fortsätter:

– Det vi jobbar med nu är Motorbranschcollege för höja kvalitet och status på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna.

Arbetsgivare och fack har gjort en gemensam satsning på Motorbranschcollege – ett pilotprojekt som startade i november 2016 och pågår fram till maj i år. Fyra skolor deltar i projektet; Edströmska i Västerås, Jämtlands gymnasium Fyrvalla i Östersund, Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium och Tullängsgymnasiet i Örebro.

– Motorbranschen erbjuder bra möjligheter och idag finns så många karriärvägar att gå, säger Johanna Dahlqvist.

Pensionsavgångar ska ersättas samtidigt som efterfrågan på branschens tjänster ökar. Bara under det senaste året har branschen anställt 4 897 personer, varav de vanligaste anledningarna till nyrekrytering är just ersättningsrekrytering följt av utökning av verksamheten.

I Uppsala län är motsvarande siffra 80 personer och vanligaste anledning anges vara ersättningsrekrytering.

En enkät bland arbetsgivare visar att branschen i Sverige under den kommande treårsperioden kommer att behöva rekrytera cirka 5 800 personer, en ökning med drygt fem procent jämfört med fjolåret.

I Uppsala län uppger 42 procent av de besvarande företagen att de haft svårt att hitta personal det senaste året.

– Det här är en angelägen fråga, och att hitta duktiga personer med rätt kompetens inom branschen kan vara en utmaning, säger Mats Karlsson-Ek, vd Wist Last & Buss Syd AB, Uppsala.

De senaste fem åren har antalet elever som väljer att studera Fordon- och transportprogrammet på gymnasiet minskat med 15 procent enligt statistik från Skolverket. Jobb finns men för få läser utbildningen, trots att lönen är bra.

En lastvagnstekniker tjänar i snitt 30 546 kronor per månad i Uppsala län.

Caj Luoma, chef utbildning och arbetsmarknad på Transportföretagen, säger i ett pressmeddelande att det är ett problem att allt färre ungdomar väljer utbildningar inom gymnasiets fordons- och transportprogram.

– Samtidigt visar en nyligen publicerad rapport från Skolverket att elever från fordons- och transportprogrammet har högst etableringsgrad på arbetsmarknaden bland alla gymnasieprogrammen. Utmaningen är att minska matchningsproblematiken, säger han.

Rapporten från Skolverket visar vad ungdomar gjorde fem år efter avslutad utbildning och bland de elever som läst fordons- och transportprogrammet hade 78 procent hittat en varaktig anställning.

SCB:s statistik om arbetsmarknadsutsikterna fram till 2035 visar att gymnasieutbildning inom bland annat bygg, fordon, industri samt VVS- och fastighetsutbildning kommer att ha goda jobbmöjligheter.

Rose-Marie Eriksson