Mångsidig konstnär med kärlek till hembygden

Verksamhetschef Linda Karlsberg framför en av David Eriksons större målningar som har en central plats i utställningen. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

ENKÖPING I år firar Enköpings museum 30 år. Startskottet för jubileumsåret är en utställning med Härkebergakonstnären David Erikson (1882–1962).

–  Vi kunde aldrig ana hur stor och varierad David Eriksons produktion var när vi planerade för utställningen, säger Johan Linder, antikvarie vid Enköpings museum.

Han berättar vidare att materialet i utställningen kommer dels från museets egen samling och dels från privatpersoner.

– Vi kommer också att ge plats åt fler föremål av David Erikson i entréplan, säger verksamhetschef Linda Karlsberg och tillägger att utställningen pågår till och med 8 april.

I sina verk skildrar David Erikson sina närmaste och sin hembygd runt Härkeberga utanför Enköping. Det är verk av en mångsidig konstnär som visas i utställningen. Här finns exempel på möbelsnickeri, bokbinderi, arbeten i koppar, skulptur och relief i lera, gips och trä. En särskild del ägnas åt konstnärens verk med koppling till flickvännen Gerda Börjesson.

I centrum finns den egenhändigt bundna skissboken Gerdas bok, som rymmer skisser av henne och personer och platser som stod henne nära.

På var sida om montern finns också en byst av konstnären och en av hans flickvän.

David Erikson började tidigt med dokumentära teckningar av sin hembygd, något han fortsatte med hela livet. Erikson ordnade dem i mappar, var och en märkta med namn på by eller gård.

Förutom det konstnärliga beskriver dessa mappar ett stycke landsbygdshistoria från 1900-talets första hälft.

Utställningen inleder ett jubileumsår som kommer att uppmärksammas på flera sätt.

– Under våren blir det en serie föreläsningar, evenemang och utställningar. Vi kommer att visa på bredden av det vi gör, säger antikvarie Johan Linder.

Byggnaden där museet är inrymt byggdes som köpmangård och bostad 1783 av handlanden Nils Svensson Stahre.

Efter stadsbranden 1799 blev huset rådhus och senare har det även varit polisstation.

År 1985 påbörjades arbetet att bygga om det gamla rådhuset och bygga upp utställningar.

I december 1987 öppnade Enköpings museum med utställningar i tre våningar.

Rose-Marie Eriksson