Samlar till samtal om vallonbrukens framtid

Martyna Olszowska, till vänster, och Emma Andersson leder Tierps kommuns projekt för integration som löper fram till december 2017. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

TIERPS KOMMUN Att göra bruksorterna mer levande är målet med de samtalskvällar som Tierps kommun och hembygdsföreningarna arrangerar under våren. Man tar avstamp i Vallonbrukens historia.

När vallonerna invandrade från Belgien till de uppländska bruken på 1600-talet hade de med sig seder och bruk hemifrån. De satte sin prägel på bygden. I dag strömmar också nya invånare till bruken, med bagagen fyllda av erfarenheter och traditioner.

Under våren välkomnar Tierps kommun och hembygdsföreningarna till kafékvällar i några av bruken. Syftet är att samla tankar och idéer på hur man genom integration och samarbete kan göra vallonbruken till levande mötes-platser med blomstrande kulturliv.

Förhoppningen är att såväl nyinflyttade som etablerade ortsbor ska samlas och spåna om nutid och framtid, med utgångspunkt i historien. Bakom initiativet står Martyna Olszowska och Emma Andersson, projektledare för integration i kommunen.

– Vi ville samarbeta med hembygdsgårdarna och skickade ut en inbjudan om att arrangera samtalskvällar på temat Vallonbrukens framtid. Fyra föreningar nappade, säger Martyna, som gärna skulle se en fortsättning i de andra bruken i höst.

Träffarna i Lövstabruk och Tierp har nyligen ägt rum och kvar återstår Söderfors 21 mars och Tobo 26 april.

– Vi sitter ner i grupper och pratar om förutsättningarna för hur vi tillsammans ska skapa och möta framtiden. Man antecknar och skissar idéer och blandar sedan nya grupper. Vi får känna av och se vad de här diskussionerna leder till, vilka tankar och problem som kommer fram.

Martyna berättar att alla samtal dokumenteras och kommer så småningom publiceras under projektet Vi berättar!, som har pågått i kommun sedan 2014. Målet med upplägget är att lyfta fram berättandets konst och berättelser som finns i Norduppland. Sedan slutet av förra året finns även en Vi berättar!-podden, där ambitionen är att släppa ett nytt avsnitt varje månad.

– Vi tänkte att vi kunde bredda tanken med projektet genom att även visa nya invånares historia, deras kultur och traditioner.

Kommunen har precis beslutat att förlänga integrationsprojektet fram till december 2017. Tidigare var datum satt till sommaren. Fokus för arbetet har legat på civilsamhället.

Duon lyfter fram och stöttar det integrationsarbete som görs ute i föreningarna och uppmuntrar till nya initiativ.

– Vi tror på integration genom civilsamhället. I Sverige umgås vi organiserat, det måste nyanlända lära sig. De måste komma ut till föreningarna för att förstå hur det fungerar, säger Emma och menar att en rikare fritid kan leda både till språk, kontakter och jobb.

I slutet av förra året fick tjugo föreningar och organisationer dela på 820 000 kronor till olika integrationsprojekt. Nyligen gick ansökningstiden ut för att söka ur vårens pott på cirka 100 000 konor.

Bland fjolårets bidragstagare fanns Teater Aros, en teatergrupp som hjälper nyinvandrade ung-domar och vuxna att lära sig svenska genom teater.

Deras projekt har väckt stort intresse.

– Vi har fått dela in deltagarna i två grupper, för att det kom så många. De är cirka 30 stycken sammanlagt, säger Janya Cambrenero, som leder teaterkurserna varje fredagsförmiddag på Möbeln.

Språkkaféer, öppna träningar, hantverksträffar och barnaktiviteter är andra satsningar som främjar integration i kommunen. Och det är vad det hela går ut på, klargör Martyna.

– Den röda tråden i projektet är att öppna dörrar och skapa mötesplatser där människor kan lära känna varandra.

Malena Olsson