Stor risk för vattenbrist

Cirka hälften av dricksvattnet i Sverige kommer från grundvattenmagasinen. Foto: Arkiv
Textstorlek:

​Vattenförsörjningen kan bli bekymmersam även i år i stora delar av Sverige. Den dåliga nederbörden hittills under vintern har gjort att grundvatten-nivåerna är mycket låga enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).

– Det kommer att bli problem under sommaren, framför allt i östra Sverige, säger Nils Ohlanders, statsgeolog på SGU.

Ifjol var situationen densamma och då blev vattenbristen akut på Gotland och Öland. Bland annat forslades dricksvatten med tankbilar över till Öland från fastlandet.

Den senaste rapporten från SGU visar att grundvattennivåerna i de stora vattenmagasinen är fortsatt mycket låga i stora delar av landet. De stora magasinen är mycket viktiga för vattenförsörjningen eftersom en stor del av landets kommuner tar sitt vatten från dessa.

Värst är läget i ett bälte från Gotland, Östergötland och östra Svealand upp till södra Norrlandskusten och Jämtland. Bara i norra Norrland och en del av sydvästra Norrland är nivåerna i de stora magasinen över eller nära de normala. Däremot är läget bättre vad gäller de små grund-vattenmagasinen som har betydelse för personer med egna brunnar, främst för lantbrukare.

På Gotland och i Sörmland, och i ett bälte i västra Sverige från Bohuslän till Jämtland är nivåerna i stort sett normala. Däremot är nivåerna låga i större delen av Götaland, i stora delar av Svealand, och i de östra delarna av södra och mellersta Norrland. Enligt Nils Ohlander mildras dock det dystra läget av att kommunerna är bättre förberedda.

– Dessutom har man letat efter nya magasin. På Fårö har man faktiskt hittat en helt ny täkt, säger han.

Frågan är om vattenbristen har kommit för att stanna. Nederbörden på sikt är en faktor som är svår att förutsäga.

– Det har varit lägre nederbörd under vintern de senaste tre åren. Det finns en sådan tendens. Men hur det blir i framtiden kan vi inte spika fast idag, säger Nils Ohlanders.

Roland Johansson/TT

 

Fakta Grundvatten 

Grundvatten är beteckningen på det vatten som finns under jord eller i berggrunden. Det bildas av nederbörd i form av regn eller som smältvatten. Hur stor andel av vattnet i naturens kretslopp som utgörs av grundvatten beror på klimatet, de geologiska förhållandena, och växtligheten. I Sverige är andelen i genomsnitt 80 procent.

Grundvatten används inom jordbruket, bland annat till bevattning. Vissa industrier använder också grundvatten i vissa processer. Cirka hälften av dricksvattnet i Sverige kommer från grundvattenmagasinen.

Källor: NE, Vattenportalen