Fel om kvinnor i lantbruk

Textstorlek:

​Svenska folket underskattar andelen kvinnor som arbetar i lantbruket. En ny undersökning visar att allmänheten tror att lantbrukarna nästan enbart är män.

Mer än hälften av alla svenskar tror att andelen kvinnor i lantbruket är under tio procent. Det är en stor missbedömning av den verkliga andelen som är hela 43 procent.

Det är Landshypotek Bank som har gjort undersökningen som tydligt visar att svenska folket ser lantbrukaren som en man.

Åtta av tio svenskar tror att det är färre än 25 procent kvinnor i lantbruket. Endast var femte är i närheten av det korrekta svaret.

Den senaste undersökningen från Jordbruksverket visade på en stark ökning av andelen kvinnor i lantbruket och angav en andel på 43 procent.

Margareta Lindahl, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank säger i ett pressmeddelande att allt fler kvinnor söker sig till lantbruket.

Det svenska lantbruket har dessutom alltid byggt på ett familjeengagemang med hög delaktighet av både kvinnor och män.

– Vi är många inom de gröna näringarna som behöver bli bättre på att visa den verkliga bilden av svenskt lantbruk, säger Margareta Lindahl.

Många gamla föreställningar ligger kvar. De riskerar dämpa både attraktionskraften för näringarna och konsumenternas förståelse för de varor de handlar i butiken.

Margareta Lindahl menar att intresset för svensk mat är stor men kunskapen om producenterna och primärproduktionen låg.

– Här har vi som jobbar för och inom näringen en viktig roll att visa på den verkliga bilden, dagens moderna lantbruk och lantbrukare, säger hon och fortsätter:

– Det handlar både om hur vi visar näringen och engagerar företrädare. Ökad kunskap hos konsumenterna om dagens lantbruk är en förutsättning för att svensk matproduktion ska växa, säger Margareta Lindahl.

 Rose-Marie Eriksson