Fler kvinnor fritidsfiskar

Textstorlek:

​Fiske fortsätter att engagera svenskar på fritiden. Det visar officiell statistik som tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Cirka 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 till 80 år säger att de fiskar varje år och andelen kvinnor ökar.

– Till det ska räknas cirka en halv miljon barn och ungdomar som fiskar på fritiden och cirka 800 000 turister varje år som fiskar när de besöker Sverige, säger Stig Thörnqvist, i ett pressmeddelande.

I norra Sverige är sik, lax och öring populära arter för fritidsfiskare. I Östersjön är det främst gädda, abborre, sill och strömming medan fritidsfiskare på västkusten mest fiskar efter makrill, torsk och öring.

Totalt betalade svenskarna mellan cirka 7,5 och 14,9 miljarder kronor per år för sitt fritidsfiske under perioden 2013 till 2015.

Utgifter för förbruknings-material i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi stod för mellan cirka 2,6 och 3,6 miljarder per år. Utgifter för mer långsiktiga investeringar i båtar och dyrare redskap varierade från 4,8 till 11,3 miljarder per år.

Det sammanlagda antalet fiskedagar ligger på mellan 11,2 och 15 miljoner dagar per år och ungefär hälften av dessa skedde från båt.

Vanligast är att svenskar fiskar i sjöar och vattendrag, mellan 8 och 11 miljoner fiskedagar per år. medan fiske utmed kusterna och i havet ligger på mellan 3,2 och 4,7 miljoner fiskedagar per år.

Fångsten inom fritidsfisket uppskattas totalt till mellan 15 300 och 18 000 ton per år.

– Sett över en längre period så kan vi se att intresset för fritids-fiske ökar. Det kan vara del i en större trend där intresse för utom-husaktiviteter, natur och friluftsliv ökar. Vi kan också se att samtidigt som vi fått fler fritids-fiskare så är de ute färre dagar och de behåller mindre fisk än tidigare, säger Stig Thörnqvist.

Det är andra gången som HaV presenterar officiell statistik om fritidsfisket, förra gången var hösten 2014.