Första spadtaget för efterlängtad arena

Centrum för idrott och kultur, CIK, är Knivsta kommuns största byggprojekt hittills. Illustration: Norconsult
Textstorlek:

KNIVSTA Om precis en vecka tas det första spadtaget för en ny idrotts- och kulturanläggning i Knivsta. Centrum för idrott och kultur, CIK, är kommunens största byggprojekt hittills och väntas stå helt klart 2020.

Det har varit många turer och år av vacklande i ärendet kring en ny idrotts- och kulturanläggning i Knivsta. Frågan har diskuterats ända sedan kommunen bildades 2003. Men så i februari 2016 klubbade Knivsta kommunfullmäktige beslutet. En fullstor sporthall, tränings- och kampsporthall, kulturscen och ishall skulle byggas på grusplanen bakom Hälsohuset.

Kommunen har därefter jobbat mycket med referensgrupper, där bland annat idrottsföreningar, kulturföreningar och ishallsintressenter har varit delaktiga i utformningen av bygget.

Under hösten och våren har arbetet med att flytta vatten och avloppsledningar, grundförstärka marken och förlänga Centralvägen längs järnvägen pågått.

Nu kan bygget ta fart på allvar. Fredag den 17 mars är det dags för det första spadtaget. Representanter från föreningslivet, Knivsta kommun, Kommunfastigheter och kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M) kommer att vara på plats vid ceremonin. Kulturskolans trumpetelever framföra den specialkomponerade Knivstafanfaren.

– Det känns såklart helt fantastiskt. I över tio år har anläggningen diskuterats och äntligen har vi kommit så här långt, säger Carina Nordlander, fritidschef och ansvarig för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Att Knivsta behöver en anläggning som denna är tydligt, konstaterar hon.

– I dag har vi ingen ishall eller scenkonstlokal i kommunen och efterfrågan på inomhusanläggningar är stor. Vi är för närvarande den snabbast växande kommunen och behoven kommer inte att minska. Den centrala placeringen av anläggningen och Knivstas strategiska läge i Storstockholmsområdet bidrar till att höja Knivstas attraktionskraft.

Centrum för idrott och kultur, CIK, är kommunens största byggprojekt hittills och beräknas kosta 300 miljoner kronor. Tidsplanen är att sporthallarna beräknas vara klara i januari 2019, lokal för scenkonst- och kampsport sommaren 2019 och slutligen ishallen under 2020.

Anläggningen byggs enligt principen ”Passivhus”, som innebär att den blir mycket energisnål. Materialen kommer huvudsakligen att vara trä och glas.

Anläggningen byggs i flera våningsplan och kommer att bestå av:

• Två fullstora sporthallar varav den ena med läktarkapacitet för ungefär 300 personer

• Kampsportslokal

• Scenkonstlokal med plats för ungefär 300 sittande

• Ishall med plats för 300 åskådare

• Gemensamma kommunikationsytor med kafé, föreningspentryn, föreningsgym, konferensrum med mera.

Malena Olsson