Lång väg till fibernät

Trots att utbyggnaden av fibernätet växer är det fortfarande stora skillnader i Uppsala län. Foto: Arkiv
Textstorlek:

UPPSALA LÄN Fiberbredbandet sträcker ut sig i länet men det är fortfarande stor skillnad mellan kommuner samt mellan landsbygd och tätort. Det visar Post- och telestyrelsens, PTS, statistik som presenterades i veckan.

Bland länets kommuner har Uppsala kommun kommit längst med snabbt bredband. Där har 87 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband, vilket innebär en hastighet på minst 100 Mbit per sekund.

Motsvarande andel i Heby kommun är bara 25 procent. Heby stod dock tillsammans med Östhammar för den snabbaste tillväxten av fiberbredband förra året.

Sara Nilsson, regional bredbandskoordinator, säger i ett pressmeddelande att de har lång väg kvar till det nationella målet vilket innebär att 95 procent av invånarna ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Det är viktigt för framtiden.

– Fler samhällstjänster kommer att kräva anslutning, säger Sara Nilsson.

På landsbygden ser utvecklingen betydligt mer blygsam ut enligt statistiken från PTS. Sara Nilsson menar att det krävs ett samspel där alla aktörer ser bredbandsutbyggnaden som viktig.

– Det krävs pengar från regeringen, att kommunen arbetar stödjande och agerar bollplank till intresserade, att Region Uppsala prioriterar frågan och att marknadsaktörer fortsätter att bygga ut, säger Sara Nilsson och tillägger:

– Vi vet samtidigt att mycket är på gång i hela länet, vi kanske ser resultat av det redan i nästa års statistik.

PTS har i uppdrag att kartlägga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. I den årliga rapporten kartläggs tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, samt den mobila yttäckningen för bredband och telefoni.

 Rose-Marie Eriksson

 

Fakta Uppkopplad strategi 

Regeringen har nyligen tagit fram en strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Källa: PTS