Pensionsfrågan viktigast

”Det finns 50 föreningar inom PRO-distriktet i Uppsala län”, säger Carl-Eric Thörngren, ordförande för PRO-distriktet. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

UPPSALA LÄN Ända sedan PRO bildades, för 75 år sedan, har ekonomisk trygghet för pensionärer varit en av de viktigaste frågorna. Men enligt en rapport från bland annat PRO ökar fattigdomen bland äldre, främst bland kvinnor.

– I dag är det runt 230 000 pensionärer som har en så dålig pension att de hamnar under EU:s fattigdomsgräns. Och för PRO är pensionen fortfarande viktigaste frågan, säger Carl-Eric Thörngren, ordförande för PRO-distriktet i Uppsala län.

Orsakerna till den ökande äldrefattigdomen beror dels på ett ojämställt arbetsliv med deltids- och visstidsanställningar, och dels på ett pensionssystem som förstärker dessa skillnader.

– Pensionerna har minskat vid tre tillfällen de senaste tio åren. En hundralapp är idag värd 117 kronor för en löntagare men endast 97 kronor för en pensionär, säger Carl-Eric Thörngren.

Enligt Skattebetalarnas tidigare kartläggning av den så kallade pensionärsskatten har, sedan 2007, ett genomsnittligt pensionärshushåll betalat över 100 000 kronor mer i skatt jämfört med en löntagare med samma bruttoinkomst sedan 2007.

– Som enda land i EU, beskattar Sverige pensionärer hårdare än löntagare, säger Carl-Eric Thörnblom.

Lennart Blom i Almunge är en av många pensionärer som har åsikter om nuvarande system.

– När du går i pension tappar du 40 procent av din disponibla inkomst, säger Lennart Blom.

Han säger vidare att enligt EU:s norm bör den svenska grundpensionen inte understiga 11 830 kronor efter skatt, alltså den disponibla inkomsten.

– Men det bryr sig inte de svenska myndigheterna om därför att det är en rekommendation och varje land får själv bestämma nivån på pensionen, säger Lennart Blom och tillägger:

– Sverige är ett av världens rikaste länder och de så kallade fattigpensionärerna har varit med och byggt upp landet.

Han anser att ansvariga politiker bör omgående ändra på dessa missförhållanden.

– Jag och många med mig tycker att detta är en ren skandal och det borde anmälas till EU-kommissionen för utredning, säger Lennart Blom.

Enligt siffror från Eurostat lever idag 355 000 svenska pensionärer under EU:s gräns för risk för fattigdom. Som andel av befolkningen som är 65 år och äldre lever 18,2 procent av seniorerna i Sverige under gränsen. Det innebär att nästan var femte pensionär i Sverige lever under denna gräns, och merparten är kvinnor.

PRO kräver att pensionssystemet ses över och att det byggs fler bostäder som passar äldre, främst hyresrätter med bra tillgänglighet och med skäliga hyror.

– Vi vill också att taket på bostadstillägget höjs. Det är många pensionärer som inte söker tillägget trots att de har rätt till det, säger Carl-Eric Thörngren.

Rose-Marie Eriksson