Stöd till en bättre service

Uppsala län tilldelas drygt en miljon kronor av det särskilda driftsstödet. Foto: Tillväxtverket
Textstorlek:

LÄNET När Tillväxtverket delar ut över 30 miljoner till dagligvarubutiker i ”sårbara lägen” får Uppsala län ta del av stödet.

Tjugo län får del av det särskilda driftsstödet på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen.

Pengarna från Tillväxtverket ska användas till ett långsiktigt stöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden.

Driftsstödet tilldelas de aktörer på länsnivå som ansvarar för stödet till kommersiell service, som länsstyrelser, samverkansorgan eller landsting.

I länet är Region Uppsala beslutande organisation, som nu får i uppgift att fördela 1 096 775 kronor. Stöd lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe.

Under 2016 beviljades driftstöd till 181 dagligvarubutiker och det är i stor utsträckning samma butiker som får ekonomiskt stöd för 2017.

Stödet är en del av Tillväxtverkets insatser att stärka tillgängligheten till kommersiell service i serviceglesa områden.

Uppdraget pågår till och med 2019.

– Tillgång till kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att arbeta, bo och driva företag. De här pengarna har stor betydelse för möjligheten till utvecklingskraft i alla delar av landet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, i ett pressmeddelande.

Vem kan då få stödet? Särskilt driftstöd får lämnas till butiksägare som har ett varierande utbud av dagligvaror som beläget mer än 15 km från ett annat försäljningsställe med ett mångsidigt sortiment.

Affärsinnehavaren ska ha fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till specerier året runt.

Det krävs också att de har en nettoomsättning som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning.

Malena Olsson

 

Fakta Stöd till service i glesbygd 

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i gles- och landsbygder:

– Servicebidrag

– Hemsändningsbidrag

– Investeringsstöd

– Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Stöd kan även beviljas till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service.

Källa: Tillväxtverket