Stöd till länets småföretag

Textstorlek:

Små företag i Uppsala län har nu möjlighet att ansöka om 1,5 miljoner kronor i digitaliseringsstöd hos Tillväxtverket.

Sedan 2013 tilldelar Tillväxtverket ut checkar för internationalisering till små företag för att hjälpa dem i deras arbete med att finna globala marknader.

Nytt för i år är att små företag kan söka stöd för digitalisering som bland annat kan användas för att ta fram digitala strategier. Sammanlagt handlar det om drygt 35 miljoner kronor till 18 regioner.

Företagen som kan ansöka om digitaliseringsstöd ska ha 2–49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor.