Studenter träffar landsbygdens företagare

Från vänster; Emma Mattila och Malin Ohlsson, sekreterare respektive ordförande i Landsbygdsutvecklarnas alumninätverk. Föreningen fanns representerad på landsbygdsmässan som ägde rum under lördagen. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

UPPSALA/SVERIGE Den 25 mars sammanförs företagare på landsbygden med ett gäng studenter som pluggar landsbygdsutveckling. Under dagen ska erfarenheter utbytas, idéer kläckas och projektförslag jobbas fram. Landsbygdsutvecklarnas alumninätverk ligger bakom arrangemanget.

Agronomutbildning med inriktning mot landsbygdsutveckling startade 2008 och finns bara på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala. Innan den första kullen studenter tog examen bildade de en ideell förening, Landsbygdsutvecklarnas alumninätverk, LAN.

– Man ville stärka sin ställning på arbetsmarknaden och sin yrkesidentitet, säger Malin Ohlsson, ordförande i LAN sedan 2015.

I dag har man medlemmar, såväl studerande som utexaminerade, från Gällivare i norr till Skåne i söder. Och föreningen växer hela tiden.

– Vi finns för att hålla ihop en ny utbildningskategori och synliggöra för studenter som kommer ut vilka yrken som finns. Arbetsmarknaden kan under studenttiden upplevas som lite diffus. Vi vill gynna landsbygdsutvecklarnas kompetens, fortsätter hon och förklarar att många arbetsgivare inte vet att yrkestiteln finns.

Programmet kan leda till jobb på kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter, exempelvis Jordbruksverket. Eller inom föreningslivet där föreningens sekreterare, Emma Mattila, hamnat.

Hon jobbar som projektledare på Upplandsbygd lokalt ledd utveckling medan Malin Ohlsson är handläggare inom slutförvar på Östhammars kommun.

Tjejerna är just nu i full färd med att planera ett evenemang som äger rum om ett par veckor på en kursgård i Björklinge. Alumninätverket har beviljats medel på 40 000 kronor från Upplandsbygd lokalt ledd utveckling för att genomföra pilotprojektet Landsbygdsmatchning.

Här kommer man föra samman studenter med representanter från företag och föreningar på landsbygden.

– Åtta organisationer är anmälda i dagsläget. Vi matchar dem med studenter för vilka de får berätta vilka framtidsvisioner de har för sin verksamhet. Studenterna får sedan dagen och kvällen på sig att brainstorma och ta fram projektförslag utifrån företagens behov. Vi är på plats och coachar dem, säger Emma Mattila, och menar att alla parter får ut något av projektet.

– Företagarna får träffa personer som har ett brinnande intresse för de här frågorna. Man får nya ögon på det man gör. Studenterna får chansen att utforma idéer som kan bli konkreta projekt. Det kan även ge kontakter som i förlängningen leder till praktik eller jobb.

En uppföljningsträff är inplanerad i april där deltagarna samlas på nytt och förslagen presenteras. Då närvarar även eventuella finansiärer.

Förhoppningen är att landsbygdsmatchningen blir ett återkommande arrangemang.

Malena Olsson

 

FAKTA

Agronom – Landsbygdsutveckling

Programmet omfattar fyra och ett halvt års heltidsstudier och innehåller teman som berör utvecklingsteorier, demografi och befolkningsdynamik, institutionella och politiska förändringar samt kommunikation och konflikthantering.

Ett annat tema är hur samspelet mellan naturresursutnyttjandet och ekosystemens produktion och tjänster fungerar.

Källa: SLU