Nattjouren blir kvar

Centerpartiets regionråd Johan Örjes välkomnar beskedet från vårdstyrelsen.​
Textstorlek:

LÄNET Nattjouren blir kvar i Östhammar och Tierp. Utredningsförslaget om att göra omstruktureringar i primärvården tas inte upp vid vårdstyrelsens sammanträde i maj. Beskedet välkomnas av Centerpartiets regionråd Johan Örjes.

– Det är mycket bra att det inte blir någon stängning av jourmottagningarna i Norduppland kvällar och helger. Det är en seger för befolkningen i Norduppland, för det sunda förnuftet och för Centerpartiet, säger Johan Örjes i ett pressmeddelande.

I den utredning som gjorts fanns förslag om bland annat ändrade öppettider vid nattjouren i Tierp och Östhammar, stängning av distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och vårdcentralsfilialen i Rasbo samt åtgärder för att förbättra lokalsituationen. Förslagen har väckt starka protester både bland ortsbor, läkare och opposition.

Vårdstyrelsen har nu tagit till sig av kritiken och utrett vilka konsekvenser indragningarna skulle få. Med följden att förslagen nu skrotas. Det finns inga planer på att ta upp ärendet i dess nuvarande form, varken den 9 maj eller under resten av mandatperioden.

Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen, menar i en kommentar att det är andra verksamheter som har hjälp av att nattjouren finns. Om inte primärvården är öppet måste patienter skickas i ambulans till Akademiska sjukhuset i stället, ger hon som exempel.

– Tack vare protesterna från befolkning och Centerpartiet kommer Nordupplandsborna nu även fortsättningsvis ha tillgång till vård dygnet runt, säger Johan Örjes, som även är positiv till att mottagningarna i Morgongåva och Rasbo inte läggs ner.

– Det krävs nu att man skapar förutsättningar för att verksamheten ska kunna fungera. Det är därför det är roligt att Center-partiet på riksnivå i dag presenterar konkreta förslag för vård i hela länet, bland annat för att underlätta för små vårdcentraler, fortsätter han.

 Malena Olsson