”Vi informerar och uppmuntrar”

Göran Einarsson, med rötterna i Rasbo, var med och startade Uppsala Parkinsonförening 2007. Tioårsjubileet firas i samband med världsparkinsondagen den 11 april. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

UPPSALA/LÄNET På tisdag den 11 april uppmärksammas världsparkinsondagen med ett heldagsseminarium på Akademiska sjukhuset. Samtidigt passar Uppsala Parkinsonförening på att fira tioårsjubileum.

– Vår främsta uppgift är att sprida information och att stötta sjuka och anhöriga. Vi utövar även påtryckningar på kommun och landsting (numera Region Uppsala), säger Göran Einarsson, vice ordförande i Uppsala Parkinsonförening och ordförande i länsföreningen.

Han fick själv diagnosen 2004, men kände redan några år tidigare att allt inte stod rätt till. Som rörmokare till yrket blev symptomen mer påtagliga.

– Finmotoriken försämrades. Jag tappade orken och blev trött bara av att gå upp för några trappsteg. Sedan slutade högerarmen pendla när jag var ute och promenerade, berättar Göran, som också fick svårt att utföra repetitiva rörelser.

Parkinson är en kronisk neurologisk sjukdom som leder till gradvis ökande rörelsenedsättning, stelhet och ibland skakningar. Många patienter upplever ofta andra yttringar, långt innan de motoriska symptomen kommer smygande. Det kan till exempel röra sig om depressioner, sömnproblem, lågt blodtryck och störningar i luktsinnet.

Besvär och förlopp varierar stort från person till person.

– Man kan jämföra det med ett hagelskott, man vet inte var någonstans det träffar.

Göran har med tiden accepterat sjukdomen, som påverkar både hans vardagsliv och identitet. Han försöker, trots allt, se tillvaron från den ljusa sidan.

– Man måste tänka positivt och se möjligheter. Nittiofem procent av kroppen är frisk. Man ska inte framhäva det som är sjukt utan ta vara på det som är friskt. Det mottot försöker jag leva efter, säger Göran och konstaterar att det faktiskt är farligare att få en förkylning än att drabbas av Parkinson.

– Förkylning kan man dö av, det kan man inte av Parkinson.

För tio år sedan bildades Uppsala Parkinsonförening, med syftet att dels komma närmare medlemmarna och dels att få kommunalt bidrag.

– Föreningen är viktig. Man träffar likasinnade och utbyter erfarenheter, säger Göran, som leder en studiecirkel för medlemmar.

– Vi informerar om hur man på ett bra sätt kan leva gott med sjukdomen. Jag går igenom olika faser och pratar om de fyra viktiga M:n; mat, motion, medicin och mental inställning.

Han betonar att kunskap om sjukdomen leder till bättre livskvalitet, liksom att hålla sig aktiv och social så länge som möjligt.

Tioårsjubileet firar föreningen i anknytning till världsparkinsondagen den 11 april. Då bjuder man in till ett öppet seminarium på temat ”Forskning och behandling – vart är vi på väg?” i Gunnesalen på Akademiska sjukhuset. Professorer och forskare är på plats och talar bland annat om immunterapi, sömnens betydelse och den så kallade Patrik-studien, som handlar om psykologisk behandling via internet.

– Vi kommer även att uppmärksamma att det är 200 år sedan James Parkinson gav ut den första skriften som noggrant beskrev sjukdomen, som senare fick hans namn, tillägger Göran.

Malena Olsson 

 

FAKTA

Parkinsons sjukdom

Vid Parkinson sker en nedbrytning av de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin, med följd att hjärnan inte kan signalera och styra hur kroppen ska röra sig. Sjukdomen går inte att bota, men symptomen kan lindras med läkemedel.

Det finns cirka 22 000 människor i Sverige med sjukdomen. Omkring 2 000 personer får diagnosen varje år varav cirka 20 procent är yngre än 65.

I länsföreningen Uppland ingår lokalföreningarna i Uppsala, Enköping, Bålsta och Norrtälje.

Uppsala Parkinsonförening omfattar Östhammar, Tierp, Älvkarleby, Heby och Knivsta kommuner.

Föreningen, med cirka 280 medlemmar, ordnar månadsmöten med föreläsningar och utflykter.

Källa: Parkinsonförbundet