”En besvärlig situation”

Anna Hultquist, ordförande i kyrkorådet, och Roland Johansson, ordförande i kyrkofullmäktige, hoppas få bygga nya församlingslokaler i Vänge. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

VÄNGE Svamp, mögel och K-märkt miljö har bidragit till lokalbrist i Vänge församling. 
– Det här är en besvärlig situation som påverkar hela verksamheten, och nu hoppas vi få klart med bygglov så vi kan bygga nya lokaler, säger Roland Johansson, ordförande i kyrkofullmäktige.

Vänge församling ingår i Norra Hagunda församling som bildades 2006 genom sammanslagning av Järlåsa, Läby, Skogs-Tibble, Vänge och Ålands församling.

– I de andra församlingarna finns bland annat bygdegårdar som erbjuder lokaler, men här i Vänge finns inget alternativ, säger Roland Johansson.

Tillsammans med Anna Hultquist, ordförande i kyrkorådet, möter han upp vid Vänge kyrka och berättar om turerna runt lokalfrågan.

– Sedan prästgården såldes för drygt ett år sedan finns inget församlingshem i Vänge, säger Anna Hultquist.

Anledningen till försäljningen var bland annat att prästgården är K-märkt vilket hindrade en nödvändig ombyggnad. Det var i mars 1993 som prästgården förklarades som byggnadsminne.

– Byggnaden måste handikappanpassas, och vi fick heller inte sätta in ventilation som vi ville. Både byggexpert och stiftelsen avrådde oss, säger Roland Johansson.

Den gamla kyrkskolan var ett alternativ, och här påbörjades renovering för sex år sedan. Men svampangrepp och mögel gör att lokalerna är otjänliga som arbetslokaler.

– Från början var det tänkt att kyrkskolan skulle rivas och byggas upp på nytt. Men vi fick inte rivningslov och handläggaren tyckte det var att kasta pengarna i sjön, säger Anna Hultquist.

Går det inte att renovera byggnaden?

– Det finns viljor på bygden som säger att det går, men med tanke på svampangreppen är det omöjligt att sitta och jobba där, säger Roland Johansson och fortsätter:

– Personalen blir sjuk, och ska det bli tjänligt måste man sanera stock för stock. Dessutom är hela miljön K-märkt.

Samtidigt som man försökte lösa frågan med lokaler, drabbades flera av församlingens kyrkor av mögel och allt annat arbete stannade av.

– På kort tid drabbades fem kyrkor i Hagunda församling, och nu mögelsaneras Ålands kyrka, säger Anna Hultquist.

I nuläget är det svårt att planera församlingens verksamhet, även om man kan hyra tillfälliga lokaler ute i bygderna.

– Vi har en verksamhetsmodul där vi hyr en barack till pastorsexpeditionen och det blir kännbara kostnader, säger Roland Johansson och visar modulerna som är uppställda på parkeringen intill den gamla kyrkskolan.

Nu väntar man på att få bygga nya lokaler på tomten bredvid gamla kyrkskolan, men än är det inte klart med bygglov.

Bland annat vill man ha en större byggbar yta och det ska man ansöka om att få ändra.

– Men vi har tiden emot oss och kommunen borde vara intresserad av att investera här. Det finns ingen offentlig lokal på orten förutom skolan, säger Roland Johansson.

– Vi kan använda lokalerna i skolan, men vi får inte använda köket, säger Anna Hultquist och tillägger att då blir det problem eftersom de flesta av kyrkans samlingar även innebär någon form av förtäring.

Roland Johansson och Anna Hultquist hoppas nu att bygget av nya lokaler kan köra i gång inom en snar framtid.

– Fram tills dess får vi fortsätta att pussla ihop verksamhet och lokaler så gott det går, säger Roland Johansson.

Rose-Marie Eriksson