Lekfull mötesplats invigd

Saga och magi är temat för den nya lekplatsen i Vittinge. Foto: Rose-Marie Eriksson​
Textstorlek:

VITTINGE  I måndags invigdes en sagoinspirerad och ny lekpark i Vittinge. Skräddarbackens lekplats ingår också i en satsning på gröna mötesplatser i Heby kommun.

– Eftersom lekplatsen har temat saga och magi tänkte jag inleda med lite trolleri, sade Anders Larsson, ansvarig för park och grönytor i Heby kommun.

Det gjorde han till en saga och med några reptrick som trollband alla de barn, och även vuxna, som deltog i invigningen.

Efter tal av Elin Ångman (MP), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande klipptes sen banden med hjälp av förskolebarn.

– Lekplatsen är resultatet av ett medborgarförslag och ett exempel på lokal demokrati, sade Elin Ångman.

Intill lekplatsen finns grönytor som kan användas av såväl barn som vuxna.

– Lekparken gränsar till ett skogsområde som man kan göra utflykter till, och det här är en samlingspunkt för många åldrar, säger Marie Wilén.

För dagen var det dock de mindre barnen som testade klätterställningar, rutschkanor och alla lekredskap, bland annat en trollkarlshatt och en stor svamp.

– Allt är roligt, men rutschkanan är roligast, eller kanske klätterställningen eller svampen, säger Ylva Ångman som är fyra år och hade svårt att bestämma sig.

Storebror Valter, sex år, hade klättrat upp på trollkarlshatten där han hade bra utsikt över lekparken.

– Det finns en grej som man kan åka ner på från klättertornet, det var roligt, säger han.

Dagen till ära bjöds alla lekande barn på saft och bullar som hade en strykande åtgång.

I dag finns 14 allmänna lekplatser i varierande utformning i Heby kommun.

Definitionen för en grön mötesplas är att det ska vara en trygg mötesplats med naturinslag eller parkliknande omramning. Den ska också vara nära där folk bor.

Alla tätorter i Heby kommun ska rymma en grön mötesplats för alla åldrar.

Några av motiveringarna till att förlägga en mötesplats i Vittinge var bland annat att den är centralt belägen och att den har naturvärden som går att använda.

Rose-Marie Eriksson