Lokal forskning ger eko i framtiden

Jonas Pertoft bor i Marielund och kan dess historia, något som resulterade i boken som Marielunds vänner gav ut för två år sedan. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Marielund/Uppsala
Lokal forskning om en bygds historia ger kunskap till nuvarande och framtida generationer. Ett exempel är boken om Marielund.
– Sommardröm vid Uppsala som förra året utsågs till Årets hembygdsbok i Sverige. I morgon, lördag, lyfts dess tillkomst och berättelse fram på en konferens i Marielund.

Det är Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska råd som bjudit in till konferens tillsammans med Marielunds vänner och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Under dagen kommer man att dela med sig av goda idéer och metoder för lokalhistorisk forskning.

Flera föredragshållare medverkar, och en av dem är Jonas Pertoft huvudredaktör för boken om Marielund och ordförande i föreningen Marielunds vänner som gav ut boken.

– Den lokala historien ger värdefull kunskap och är en resurs för vidare forskning, säger Jonas Pertoft.

Han har tidigare gett ut boken Tiomilaskogen med bilder och berättelser från gränslandet mellan Dalarna och Värmland. Den kom ut 2004, och har en annan utformning än boken om Marielund.

I forskningen om bygden presenteras dåtidens arkitektur och byggnadskonst, odlingar, hushållning, recept med mera.

Från slutet av 1800-talet och fram till 1960 var Statens Järnvägar exempelvis landets största trädgårdsanläggare. Då fanns en större plantskola i varje region och de första studierna av växtzonindelning i förhållande till klimatet gjordes. Något som också beskrivs i boken om Marielund.

– Det är det vardagliga som försvinner ur historien. Förr var exempelvis tåg vanliga och inte så intressant att fotografera medan bilar var något nytt man gärna ville ha bild på.

Arbetet med boken om Marielund tog fyra år från idé till tryck och utgivning. Resultatet blev en både vacker och omfattande bygdehistoria som är värd att lära av. Det är också något som man kommer att dela med sig av i samband med konferensen.

– Konferensen är ett nytt grepp efter att Årets hembygdsbok har utsetts. Man binder ihop pris med aktivitetet och vi är lite av pionjärer i sammanhanget, säger Jonas Pertoft.

Ett syfte med dagen är också att utveckla kanalerna mellan lokalhistorisk forskning och forskning vid universiteten.

– Det är svårt för en akademisk forskare att få ihop allt detta material som vi sammanställt i boken, säger Jonas Pertoft och fortsätter:

– Nu har vi sålt 800 exemplar av boken som även gett en vinst. Det ska vi använda till en folder, en gratis promenadguide till besökare i Marielund. Vi vill visa på värdet i bygden och bevara Marielund för framtiden.

Rose-Marie Eriksson