Redo för myggbekämpning

Mygg kan bli en riktig sommarplåga, och snart kan det bli aktuellt med bekämpning av översvämningsmyggens larver. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

LÄNET Naturvårdsverket har gett klartecken till myggbekämpning vid Nedre Dalälven, och ger även tillstånd för bekämpning i Natura 2000-områden, några områden undantaget.

– Den här veckan har vi haft beredskap för eventuell bekämpning, men blir det ingen översvämning blir det heller ingen bekämpning, säger Martina Schäfer bekämpningsledare vid Biologisk myggkontroll.

Från mitten av april till slutet av augusti följer Biologisk myggkontroll dagligen variationerna i Dalälvens flöden och vattenstånd, samt tolkar prognoser om nederbörd och tillrinning. Detta för att kunna vara tidigt på plats vid översvämning.

– Mygglarverna behöver regn för att utvecklas. Alla stickmygglarver behöver vatten, säger Martina Schäfer.

Larverna genomgår fyra larvstadier och ett puppstadium innan de blir vuxna flygande stickmyggor. Översvämningsmyggornas larver bekämpas med VectoBac G vars aktiva substans är Bti och som sprids med helikopter.

De första bekämpningarna med VectoBac G genomfördes sommaren 2002 i områden vid Österfärnebo, Sandvikens kommun, och Tärnsjö i Heby kommun. Behovet fanns även i övriga kommuner längs Nedre Dalälven och bekämpningen har utvidgats till Gävle, Tierp, Älvkarleby, Sala och Avesta kommun.

Det finns ett 50-tal arter av stickmygg i Sverige och vid Nedre Dalälven har man hittat 29 stickmyggarter.

Biologisk myggkontroll har som mål att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo och vistas vid Nedre Dalälven.

På frågan hur myggprognosen ser ut i år svarar Martina Schäfer.

– Det går inte att svara på.

 Rose-Marie Eriksson