Byggnadsvård på tapeten

I den nya gårdsbutiken i Väsbylunds folksskola, ett par kilometer utanför Bälinge, finns ett brett sortiment av kbyggnadsvårdsprodukter. Foto: Eva Hallor
Textstorlek:

BÄLINGE Nyligen slog familjen von Engeström på Kiplingeberg upp portarna till sin nya gårdsbutik. Butiken huserar i den från slutet av 1800-talet gamla skolan, Väsbylunds folksskola. I de slitna salarna säljs byggnadsvårdsprodukter och viltkött, och här finns även en fönsterrenoveringsavdelning.

Butiken har varit öppen sedan april i år men invigningen fick vänta till en fin sommardag i juni. Folk kom och gick, en del handlade, andra gick runt och insöp atmosfären och smakade på det goda viltköttet och fläderblomssaften som bjöds. Att få användning för den gamla skolan är något som går helt i linje med familjens idé om att bevara, rusta och låta de gamla byggnaderna på deras marker leva.

– Vi ville så gärna väcka liv i den gamla skolan igen och nu har vi gjort det. Vi var så glada att få använda skolan och samtidigt bevara den, säger Liza von Engeström entusiastiskt och menar att just den sortens verksamhet som butiken står för inte kräver några större förändringar av lokalen.

Men de planerar ändå att byta de fönster som sattes dit när huset renoverades på 60-talet och istället få dit originalfönstren igen. Det är dock något som är tänkt på sikt. Dessutom behövs både värme och el om butiken ska kunna vara i gång året om, och det är mera akut.

Familjen Engeström tog i våras över byggnadsvårdsbutiken Uppsala fönsterhantverk och flyttade ut den till skolan. Nu säljer man alla slags byggnadsvårdsprodukter. Här finns också viltkött, något man vidareförädlat och sålt i många år.

Liza och Jakob von Engeström driver dessutom Kiplingebergs gård med skogs- och jordbruk och fastighetsförvaltning, där byggnadsvård, uthyrning samt ett engagemang för kulturen ingår. De har nyligen låtit restaurera två sädesmagasin på gården, ett från 1600- och det andra från 1800-talet. Detta har förstås gjorts på ett tidstypiskt sätt och med varsam hand.

När man kommer in i butiken är det som att stiga in i ett museum. Det mesta av interiören finns kvar och på svarta tavlan står en hälsning till eleverna från den absolut sista skoldagen som inföll år 1963 då skolan stängde för gott.

Kanske någon av de elever som var med då återkommit hit för att minnas.

– En handfull gamla elever har kommit och tittat och de är väldigt nostalgiska, berättar Liza von Engeström.

Själva byggnaden är från slutet av 1800-talet och här har således undervisning drivits i över ett halvt sekel. Arbetet med att bevara och hålla liv i själva byggnaden innebär ju inte bara nyttan och glädjen att driva butik här utan själva gärningen har också ett kulturhistoriskt värde.

Som en kvarleva och ett monument från forna dagars folkbildning. För de äldre att identifiera sig med och de yngre att lära sig av.

Eva Hallor