Det rustas för segling

Nu pågår förberedelserna för det största seglingsarrangemanget någonsin i Uppsala. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

LÄNET Nu rustas för fullt bland Uppsalas segelklubbar för att ta emot sommarens invasion av SM-tävlande juniorer. Det blir det största seglingsarrangemanget någonsin I Uppsala, med 16 klasser, 500 båtar, 600 seglare och 1 000 besökare.

Tanken är också att Upplänningarna ska lockas till hamnen i Skarholmen och delta i olika aktiviteter, bada och fika.

I ett pressmeddelande berättar man att 120 funktionärer redan är igång för att ordna mottagandet. Inte mindre än tio nya ramper måste till för att klara sjösättningen.

Sly och buskage avverkas, för att ge fri passage ned till vattnet för tävlingsbåtar. Många frivilliga har mobiliserats för att klara evenemanget.

Man räknar med cirka 450 tävlande, och minst det dubbla antalet medföljande familjemedlemmar, vilket ställer stora krav på logistiken i fråga om P-platser, uppställning och sjösättning, boende, mat med mera.

Uppsala har många aktiva seglare, och inte minst en livaktig ungdomsverksamhet. Inför årets arrangemang medverkar även Knivstaklubben Kojk och Sigtuna Båtklubb.

Regattan invigs på kvällen den 16 juni, och tävlingarna pågår till och med tisdagen den 20 juni då den avslutande prisceremonin äger rum.

Under tävlingsdagarna kommer allmänheten att ha flera tillfällen att delta i arrangemanget.

Hamnarna kommer att hålla öppet för den som vill följa tävlingarna eller prova på segling.

Det kommer också att finnas åskådarbåtar för dem som vill följa tävlingarna på plats i Mälaren.

Ett stort antal följebåtar finns till hands, för att se till att ingenting inträffar.

– Jag tycker Ekoln är underbar att segla på, det är alltid något som händer ute på vattnet, säger jolleseglaren Olivia Lindkvist från ESK, som hoppas att många ungdomar ska ta chansen att uppleva banorna i sommar.

Uppsalas tre segelklubbar på Skarholmen är Ekolns Segelklubb, Uppsala Segelsällskap och Uppsala Kanotförening. Förutom verksamheten för medlemmar erbjuder klubbarna också seglarskola för vuxna. Skolungdom ges möjlighet att lära sig segling genom ett samarbete med Valsätraskolan.

Klubbarna visar också upp sig i Uppsala hamn under Nationaldagen.

Rose-Marie Eriksson