Mikroplaster i Mälaren?

Ingrid Hägermark på Mälarens vattenvårdsförbund väntar på resultaten från provtagningarna av mikroplaster i Mälaren. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

För första gången undersöks halterna av mikroplaster i Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern. Men man undersöker inte bara mängden mikroplaster utan även deras ursprung. Trots att resultatet ännu inte kommit berättar Ingrid Hägermark på Mälarens vattenvårdsförbund att tidigare mätningar i Mälaren och Vättern visat på lika stora halter mikroplaster som i havet.

Mikroplaster i haven har uppmärksammats stort i medierna den senaste tiden. Bland annat om mikroplaster som kommer från konstgräsplaner i både län och land. Men mikroplasterna har fler ursprung än så, exempelvis från bildäck, syntetkläder, tandkrämer, båtars bottenfärger och hudvårdsprodukter.

Provtagningarna påbörjades i Hjälmaren i maj under ett par dagar och sedan i Mälaren under en veckas tid.

– Mälaren är flikig, det är många fjärdar. Uppifrån ser Mälaren ut som en massa sjöar och öar. Och av alla sjöar i landet är trycket från mänsklig verksamhet störst i Mälaren, uppger Ingrid Hägermark.

I Uppsala län har prover tagits vid Ekoln och i Västmanland i Västeråsfjärden och utanför Köping. I Södermanland är det vid Eskilstunaåns utlopp.

– Sjön är som djupast i Björkfjärden och i Prästfjärden – där är djupet runt 40 meter. Här är också Mälarens vatten som bäst, säger Hägermark.

Man har dock inte tagit några djupprover då mikroplaster mest håller sig flytande.

– Vi har tagit prover på 14 punkter men i Vättern som är mer öppen har endast två prover tagits.

Till sin hjälp har man en stor pump vilken visar sig vara en raritet.

– Det finns inte många av den i världen och just denna var med på senaste Kontikiresan där man skulle mäta mikroplaster i Söderhavet.

Pumpen har två filter, det ena på 50 mikrometer vilket tar upp cirka 500 liter vatten. Det andra filtret på 300 mikrometer tar upp cirka 20 000 liter vatten. Med det senare tar mätningen ungefär en timme. (En mikrometer motsvarar en miljondels meter, red.anm)

– Man pumpar upp ifrån en halv meters djup och det blir en del alger som stoppar igen. Proverna skickas till universitetet i Örebro där filtren spolas av och analyseras.

Det som analyseras är storlek, form, material och ursprung av plasterna. Det kan vara både plastpartiklar och annan fiber. Och det man tittar på är partiklar per kubikmeter.

– Det är ett stort jobb och i höst kommer vi att få en första vink om resultatet. Sedan kommer det att ta ett tag innan resultaten publiceras. Men tidigare mätningar i Mälaren och Vättern visade på att mikrofiber är lika frekvent förekommande som i havet. Men nu, med denna pump, använder vi samma metod som i havet vilket gör att det går att jämföra mer tillförlitligt, säger Ingrid Hägermark.

Ännu har man dock inte kontrellerat fiskar som närmast drabbas av mikroplasterna. Men inget större projekt än detta har tidigare gjorts i de fyra stora sjöarna.

– Vi vill kartlägga om det finns problem. Många människor undrar och då är det viktigt att vi tar reda på det. Men vad mikroplasterna har för betydelse kan vi inte säga ännu. Kanske djurplankton äter upp det istället för föda – men visst, det kan bli ett problem. Vad mikroplaster har för effekt är höljt i dunkel. Nu har vi i alla fall börjat och det är viktigt att det följs upp.

Ännu så länge känner man inte till någon metod för att rengöra vatten från mikroplaster. Det som är intressant i sammanhanget är dricksvattnet. Mälarens vatten går till två miljoner människor och det är mycket ”grums” i Mälaren. Det är viktigt att hålla Mälaren ren och vi ska nog satsa på att hålla sjön ren, anser Hägermark.

Jan Å Johansson