Mobilkoll på semestern

Nu behöver mobilanvändaren inte längre betala tilläggsavgifter i EU. Det finns dock begränsningar att hålla koll på. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​Det finns regler för avgifter när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands. För den som ska semestra i EU gäller nya regler från den 15 juni.

Här följer några tips från Konsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna. Roaming innebär att du kopplar upp dig mot en annan operatörs nät när du befinner dig i utlandet och använder ditt svenska mobilabonnemang eller kontantkort.

Från och med den 15 juni behöver du inte längre betala tilläggsavgifter när du använder mobiltelefonen i EU. I stället betalar du din vanliga svenska taxa. Men det finns begränsningar som kan vara bra att hålla koll på. Operatörer har ingen laglig skyldighet att erbjuda roaming i andra länder. Kontrollera därför med din operatör om du kan använda röstsamtal, sms och data utomlands.

Operatören kan ta ut en tilläggsavgift om merparten av din mobiltelefonanvändning används i ett annat EU-land under en fyramånadersperiod, samt om du använder ditt nationella abonnemang. Syftet med bestämmelsen är att förhindra missbruk, och att det inte ska löna sig att teckna ett mobilabonnemang i ett annat land än där man bor.

Operatörerna har rätt att sätta en gräns för hur mycket data som får förbrukas utomlands till samma pris som hemma. Det innebär att om du exempelvis har fri surf i ditt abonnemang i Sverige, kan du inte räkna med att få använda så mycket data utomlands.

En operatör kan också få tillstånd att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster om operatören gör en förlust på grund av roaming. Kontrollera om din operatör har ett sådant tillstånd. De nya roamingreglerna gäller i samtliga EU:s medlemsstater samt i Norge, Island och Liechtenstein.

Om du ska resa utanför EU måste du hålla koll på vilka kostnader som finns för att ringa, skicka sms och surfa. Exempel på länder som inte omfattas av EU:s roamingregler är Turkiet, Thailand, Israel och Egypten.

 Rose-Marie Eriksson