Ny ledare för hembygdsrörelsen

I helgen valdes Uppsalabon Maria Norrfalk till ny förbundsordförande för Sveriges Hembygdsförbund. Foto: Sveriges Hembygdsförbund
Textstorlek:

​Uppsalabon Maria Norrfalk valdes till ny förbundsordförande när Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma samlades i helgen. Man enades också om den nya visionen ”En levande hembygd för alla”.

–  Som ordförande vill jag leda arbetet så att Sveriges Hembygdsförbund på bästa sätt samlar, stöder och företräder hela hembygdsrörelsen på riksplanet. Att knyta ihop det förgångna med det som händer i dag är viktigt för att påverka och forma utvecklingen framåt, säger Maria Norrfalk, som är född i Stockholm, uppväxt i Skåne, och sedan ett par år bosatt i Uppsala.

Maria Norrfalk har en lång ämbetsmannakarriär bakom sig. Landets första kvinnliga länsjägmästare blev hon 1990 och har därefter varit generaldirektör för både Sida och Skogsstyrelsen, samt ordförande för Skansen. Senast var hon landshövding i Dalarnas län och samtidigt även ordförande i Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund.

På riksstämman i helgen togs bland annat beslut om att hembygdsrörelsen under de kommande fyra åren ska fokusera på barn och unga samt föreningsutveckling och demokrati. Arbetet med barn och skola har redan börjat.

– Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Många föreningar har aktiviteter för, med och av barn. Skolan är en viktig samarbetspartner liksom förstås barnens föräldrar. Många barn tycker det är spännande att få lära sig om livet förr, genom berättelser eller aktiviteter, säger Maria Norrfalk.

Ett kärnområde för landets hembygdsföreningar är att ta tillvara den lokala kulturmiljön och att vara med och påverka vid olika förändringar. Varje år lägger föreningarna ner ungefär 4 miljoner timmar i frivilligt arbete, runt 860 miljoner kronor omräknat i pengar.

– Just nu är vi många i landet som är engagerade i frågan om vattendirektivet som blivit ett hot mot många av landet vattennära kulturmiljöer, till exempel gamla dammar och kvarnar, säger hon och fortsätter:

– Här ser jag att den kunskap och kompetens som finns inom hembygdsrörelsen behöver tas tillvara för att värna kulturmiljön och skapa en hållbar framtid både för människor och biologisk mångfald.

Hembygdsgårdarna i Uppland har den nytillträdde ordföranden ingen större koll på. Enligt egen utsago.

– Jag är inte så bekant med dem. Vi har bott i Uppsala tidigare, och när vår dotter var liten var vi förstås på Disagården.

Maria Norrfalk kommer närmast att besöka regionförbunden och genom dem lära sig mer om verksamheten runt om i landet.

Malena Olsson