Samlat för vallonhistoria

Den nya utställningen visas i Ånghammaren, den gamla industribyggnaden från 1860. Foto: Maria Loboda
Textstorlek:

ÖSTERBYBRUK I sommar visas den belgiska fotoutställningen, Valloner – arvet till svensk stålindustri, på Ånghammaren i Österbybruk. På plats vid morgondagens invigningsceremoni är bland annat utställningens producenter, Olivier Guvaux och Eric Masquelier samt Belgiens ambassadör i Stockholm, France Chainaye.

I Sverige antas cirka en miljon människor härstamma från de vallonska smeder som på 1600-
talet kom till våra svenska järnbruk för att arbeta.

– Med sig hade de inte bara sin tekniska kompetens och dess avgörande betydelse för svensk metallindustri utan vallonerna medförde även nyheter som semester, religionsfrihet och utbildning för barnen, säger Yvonne Gille, som är vice ordförande i Stiftelsen Österbybruks Herrgård.

Dessa företeelser kan sägas utgöra fröet till vår svenska välfärd menar hon.

I hemlandet Belgien är det inte många som är medvetna om den stora betydelse som vallonerna haft för svensk välfärd.

– Ur svenskt perspektiv är det i stället få människor som känner till att metallindustrin i Vallonien nått fortsatta framgångar ända in på 1900-talet och att man fram till 1908 var världens näst största ekonomiska region, berättar Yvonne Gille.

Sedan dess har Vallonien dock hamnat på ekonomisk efterkälke med hög arbetslöshet och låg levnadsstandard i förhållande till Bryssel och Flandern.

Enligt Yvonne Gille ses det av den anledningen inte som en fördel att vara vallon i dagens Belgien.

– Utställningens producenter reagerade därför med förvåning när de fick veta att svenska vallonättlingar är stolta över sitt ursprung, berättar Yvonne Gille.

Sammanfattningsvis skildrar utställningen Sveriges och Valloniens gemensamma industrihistoria och den betydande roll som vallonsmederna haft för belgisk och svensk samhällsutveckling.

Ett uttalat syfte är att berätta om vallonernas historia ur både belgiskt och svenskt perspektiv och med detta bidra till att återuppväcka stoltheten över att vara vallon.

– Producenterna av utställningen vill också väcka tankar kring invandringens betydelse samt bidra till kulturellt utbyte över nationsgränser, säger Yvonne Gille.

Utställningen består av en samling digitaliserade fotografier föreställande industrier och arbetare.

Majoriteten av fotografierna är arkivbilder rån 1800-talet som digitaliserats och visas uppförstorade på dukar som Yvonne Gille liknar vid segel.

Walloon Steel Legacy, som är utställningens engelska titel kommer, efter att först ha visats i Belgien, närmast från Arbetets Museum i Norrköping.

Att nästa anhalt blir just Österbybruk beror bland annat på Herrgårdsstiftelsens långvariga samarbete med Belgiska ambassaden samt att Vallonsmedjan i Österbybruk har utnämnts till Belgiens första världsarv.

– Smedjan är världens enda komplett bevarade och fungerande vallonsmedja, berättar Yvonne Gille och fortsätter:

– Den drivs av vattenkraft och var i full gång fram till 1860 då framställningen av stångjärn flyttades till den då nybyggda Ånghammaren som liksom namnet antyder drevs av ångkraft. Vallonsmedjan användes sedan som reserv till 1906 medan Ånghammaren var i drift en bit in på 1940-talet.

Ånghammaren fungerar i   dag främst som utställningslokal och det är alltså här, i den gamla industribyggnaden med sina välvda fönster, tegelväggar och imponerande takhöjd, som Valloner – arvet till svensk stålindustri nu kommer att visas fram till 20 augusti.

Maria Loboda