Sigtuna var Sveriges första stad – säger man i Sigtuna

Textstorlek:

Var Sigtuna Sveriges första stad?

Ja, hävdar man på Turistbyrån, som dessutom finns på den plats där kungen sägs ha bott.

Vilken var Sveriges första stad? Vi kan räkna bort Visby, som löd under Hansan. Vi kan räkna bort Lund, som var dansk mark.

Kvar blir Lödöse, Sigtuna och Skara. När vi gick in i 1200-talet så var det dessa tre städer som fanns. Inga andra.

Västgötaskolan vill nog gärna slå ett slag för både Lödöse och Skara. Den första var en mycket viktig kommersiell knutpunkt, en handfull mil uppströms, mellan Göta älv och Gårdaån. Lödöse var tidigt ute, eftersom handelsplatsen var det blivande Sveriges andningshål västerut.

Skara var det kyrkliga centralt. Också tidigt ute.

Birka då? Det var uträknat vid den här tiden, och Sigtuna hade tagit över. Enligt Sigtunas egen historiebeskrivning så stod Erik Segersäll redan runt 970 och pekade ut var Sigtuna stad skulle byggas. Sigtuna skulle bli centrum i ett rike under en gud och en kung.

Sant?

Det första vi måste ha klart för oss att stad då inte var stad i vår tids mening. Det var snarare en utökad bondby, eller ett litet samhälle, med några hundra invånare.

Med detta sagt kan vi även konstatera att det runt år tusen inte fanns något Sverige. Olika lokala kungar och maffiabossar slogs om makten.

Det var först efter slagen vid Sparrsätra (Uppland) och Kolbäck (Västmanland) som det stod klart att en enhetlig riksmakt började växa fram – och den makten förlades till Stockholm. Vi talar här om slutet av 1100-talet.

Erik Segersäll blev så till vida blåst på sina ambitioner att göra Sigtuna till rikshuvudstad, och ett par hundra år efter hans tid var Sigtuna placerat på avbytarbänken. Stockholmen styrde.

Men är Sigtuna äldst? Eftersom Lödöse försvunnit in i historiens mylla, så återstår bara Skara som kan konkurrera om att vara äldst. Skara framstår i skriftliga källor som en centralort i västra götalandet redan på 1000-talet.

Men arkeologiska fynd i Sigtuna, stor myntslagning redan runt år 1000 (Sigtuna var först ut här) och att det var ett biskopssäte här redan under 1000-talet, talar till Sigtunas fördel.

Medeltidsexperten och historieprofessorn Dick Harrison skriver i ”Jarlens sekel” att ”Den äldsta stad i det medeltida svenska riket som ännu existerar är med all sannolikhet Sigtuna”.

Därmed har nog Sigtuna förstatjing på att kalla sig äldst, tills dess att ny historisk forskning möjligtvis ändrar på det. Men det ska nog mycket till.

Hur som helst så kan dagens Sigtunabesökare uppleva Sigtunas historia påtagligt: kyrkoruinerna, den medeltida sträckningen av huvudgatan, flerhundraåriga trähus… Sigtuna levererar, som det heter med vår tids språk.

Rolf Johnsson