Torka skadar skog

Vårens torka har gjort skogen mindre motståndskraftig. Svampangripna granar riskerar att även drabbas av angrepp av granbarkborren. Foto: Håkan Kollander, Skogsstyrelsen
Textstorlek:

LÄNET Vårens torka har gjort skogen känsligare för angrepp av svampar och insekter. Problemen är störst i södra Sverige men Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare över hela landet att hålla ögonen öppna för granrost och granbarkborrar. 

Våren var osedvanligt torr i stora delar av södra och mellersta Sverige. Det har lett till att granar blivit mer känsliga för angrepp av granrost, en svampsjukdom som gör att träden färgas roströda och får bruna barr. Angripna träd blir därför en allt vanligare syn på olika håll i landet.

– Träd som normalt sett skulle tagit ett granrostangrepp med en klackspark får nu svårt att försvara sig om de samtidigt är torkstressade, äger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Värst verkar problemen vara i södra Sverige, i Kalmar län har skogsägare exempelvis begärt dispens för att få ta ned drabbade träd. Skogsstyrelsen har dock ingen fullständig bild över omfattningen av angreppen.

En gran ska i de flesta fall överleva ett granrostangrepp eftersom svampen inte angriper skotten. Den stora faran är att träd med låg motståndskraft drabbas av den fruktade granbarkborren. Den lilla, cirka fem millimeter långa, insekten svärmar under försommaren och kan snabbt ställa till med stor skada.

Skogsstyrelsen uppmanar därför skogsägare att se upp för torkan och hålla ögonen öppna för granrost och angrepp av granbarkborren.

I takt med att klimatet blir varmare finns farhågor att problem med olika former av skadeangrepp på skogen kommer att öka och även krypa norrut. I dag är granbarkborreangrepp inget ovanligt i södra och mellersta Sverige medan det knappt förekommer i norra delarna av landet. Något som kommer att förändras i framtiden när temperaturerna stiger och torka blir vanligare.

– I norra Sverige är man inte van vid att ha problem med granbarkborre, men i ett varmare klimat kan man förvänta sig att granbarkborreproblematiken kryper norrut, säger Gunnar Isacsson.

En fruktad sjukdom som förut var begränsad till de södra delarna av Europa är redan här. Det första utbrottet i Sverige av svampsjukdomen diplodia pinea upptäcktes under hösten år 2016 i ett cirka 30 hektar stort bestånd ungtall strax norr om Arlanda.

Om utvecklingen med allt varmare och torrare sommrar fortsätter är forskarna rädda för att sjukdomen ska orsaka stora skador på tallskogarna.

– Sommarvädret i området var gynnsamt för denna svamp. Den vill ha fuktigt och varmt väder vid själva sporspridningen, men sedan tål den torka väldigt bra och gynnas när tallarna lider av torkstress, säger Gunnar Isacsson.

För att motverka skador rekommenderas att välja rätt trädslag för rätt mark och sköta skogen.

Peter Ahlgren