Ingen akut vattenbrist

Det råder ingen akut vattenbrist i länet, men tillgången på dricksvatten varierar kraftigt till och med inom kommunerna. Alla uppmanas spara på vattnet och fastighetsägare med egen brunn ska vara uppmärksamma om vattennivåerna fortsätter sjunka eller smaken förändras. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

LÄNET Lite snö och torr vår. Det är anledningen till att grundvattennivåerna just nu är låga eller mycket låga i stora delar av Sverige. Uppsala län är inget undantag men det finns stora skillnader i dricksvattentillgången mellan olika kommuner.

Det har väl knappast undgått någon att grundvattennivåerna i stora delar av Sverige är historiskt sett låga. I vissa delar av landet, som Öland, beskrivs situationen som väldigt allvarlig.

I Uppsala län är grundvattennivåerna under eller långt under det normala, vilket bland annat påverkar boende i Östhammar kommun och Järlåsa norr om Uppsala där det just nu råder bevattningsförbud. Det innebär att dricksvattnet ska användas till mat, dryck och hygien.

Det är därför förbud mot att använda kommunalt dricksvatten till att bland annat vattna, fylla pooler, badtunnor och spa-bad samt tvätta bilen, fasader och liknande.

Här är läget i respektive kommun:

Enköping: låga nivåer men ännu ingen större fara.

Heby: låga nivåer och en uppmaning att spara på vattnet..

Håbo: normala nivåer.

Knivsta: normala nivåer.

Tierp: normala nivåer men sparsamhet uppmanas för boende ned mot kusten.

Uppsala: normala nivåer men i Järlåsa råder bevattningsförbud och vatten körs nu dit från Uppsala.

Älvkarleby: låga nivåer och en uppmaning att spara på vattnet men inga förbud än så länge. Gästrike vatten väntar på provsvar på en brunn som man misstänker kan vara förorenad.

Östhammar: bevattningsförbud. Läget räknas som kritiskt i exempelvis Alunda och man följer situationen noga i Öregrund inför turistsäsongen. Än så länge planerar man dock inte att gå vidare med ransonering av vattnet.

Att det är så stor skillnad på tillgången till dricksvatten mellan kommunerna beror på att de tar sitt vatten från olika ställen. Håbo och Knivsta kommuner får sitt dricksvatten från Mälaren som är en ytvattentäkt och därför inte påverkas av låga grundvattennivåer. Detsamma gäller till stora delar Uppsala kommun som tar mycket av sitt vatten från Fyrisån. Enköping, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar använder grundvattnet som dricksvattenkälla.

Det här gäller dock dem som är kopplade till kommunalt dricksvatten.

I Sverige får mer än en miljon permanentboende och lika många fritidsboende vatten från egen brunn och där kan situationen vara värre. Sinade brunnar, framförallt grävda, förekommer över i stort sett hela länet. Brukar man ha dåligt med vatten i sin brunn är situationen värre i år på grund av de låga grundvattennivåerna. Fastighetsägare med egna brunnar uppmanas därför att vara uppmärksamma på vattennivåerna samt om smaken på vattnet förändras.

Sinar den egna brunnen får man kontakta sin kommun som kan hänvisa till närmaste tappställe.

Oavsett om man har egen brunn eller är kopplad till det kommunala vattennätet gäller det att spara på vattnet.

Peter Ahlgren