”Det var det minst dåliga beslutet”

Textstorlek:

Vi frågade några av länets lokala kommunpolitiker, samt ett par riksdagspolitiker, vad de tycker om beskedet efter Stefan Lövéns presskonferens. Att misstroendeförklaringen har skapat en kris är uppenbart, och Lövéns besked om en regeringsombildning tas emot positivt av vissa och mindre positivt av andra.

Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP):
– Att misstroendefrågan väcktes innan KU gått till botten med vilka fel som faktiskt begåtts är anmärkningsvärt. Men utifrån rådande läge var det minst dåliga alternativet att Anders Ygeman och Anna Johansson lämnar regeringen. Att Gabriel Wikström också valt att avgå beklagar jag djupt.
Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta:
– Misstroendeförklaring mot de tre statsråden var det enda rimliga eftersom Regeringskansliets interna beredningsarbete inte har fungerat. Att inte säkerställa att statsministern är informerad om allvarliga brister i en myndighets säkerhetsarbete är grund för misstroendeförklaring.
– Socialdemokraternas försök att blanda bort korten med den allmänna frågan om outsourcing som de själva har varit för är inte trovärdigt. Det är bra att statsministern hörsammat Riksdagens signaler vid dagens presskonferens men jag är osäker på att det räcker givet att försvarsministern sitter kvar. Att statsministern inte utlyser extraval är ett klokt beslut.
Marlene Burwick (S) ordförande i kommunstyrelsen, Uppsala:
– Statsministern visar med sitt agerande politiskt ansvarstagande i en svår tid. Det vi minst av allt behöver nu är en regeringskris. Hur alliansen agerar nu är avgörande och kommer visa om de månar om landet eller om partipolitiskt spel.
Solveig Zander (C), riksdagsledamot:
– Det är ett mycket allvarligt läge i vårt land när ministrar i Regeringen inte inser sin viktiga uppgift då de genom slarv och inkompetens inte förstår att agera rätt. Vi i oppositionen är då tvungna att vidta åtgärder när vårt lands säkerhet står på spel. Beklagar att inte Statsministern inser allvaret i det. Utan istället för att skapa lugn och trygghet försätter landet i ovisshet.
Löven valde att sitta kvar men ombildade sin regering. Talade mycket om ansvar för Sverige men inte om det som utlöste krisen.
Carina Lund (M), kommunalråd i Håbo kommun och ordförande i kommunstyrelsen:
Att låta Hultqvist vara kvar är lite märkligt. Borde inte han ha diskuterat det uppkomna hotet med statsministern? Det här stärker inte förtroendet för regeringen.
Helena Proos (S) kommunalråd, Enköping:
Jag tycker att regeringen har varit lyhörd och självkritisk och nu tar ansvar för det och agerat på ett sätt som är bra för Sverige. Statsministern visar på ett starkt och tydligt ledarskap där han både är lyhörd i vissa delar men också visar tydligt att det i detta läget inte finns grund för att byta ut försvarsministern.
Rose-Marie Eriksson