Drönare vakar över skogen

Skogsstyrelsen provar nu att använda drönare i den dagliga verksamheten i tre distrikt i landet. Martin Klenz, Uppsala-Västmanland, ser många användningsområden. Foto: Juliane Klenz
Textstorlek:

​Kamerautrustade drönare har länge ansetts vara ett verktyg med stor potential i skogsbranschen. Skogsstyrelsen testar nu tekniken i skogarna över bland annat Uppsala och Västmanlands län. Förhoppningen är att de surrande maskinerna ska effektivisera såväl övervakning och rådgivning som tillsyn.

Nyligen meddelade regeringen att tillståndsplikten för drönare som utrustats med kameror kommer att tas bort 1 augusti. Kort därefter drog Skogsstyrelsen igång ett pilotprojekt för att utvärdera om tekniken kan användas i de svenska skogarna. I tre distrikt testar man nu drönare i det dagliga arbetet.

Att använda dem för övervakning är inget nytt, det har Skogsstyrelsen gjort tidigare vid skadeinventering och bränder. Fast nu ska man utvärdera andra användningsområden.

– Det nya är att använda drönare vid bland annat tillsyn. Det kan exempelvis gälla att följa upp förbud och förelägganden eller liknande, säger Martin Klenz vid Uppsala-Västmanlands distrikt.

Förhoppningen är att drönarna ska leda till effektivare verksamhet och mer tid i skogen för personalen.

– I dag hinner vi inte med alla fältbesök som vi borde men med drönare har vi större chans att nå de uppsatta målen. Det är önskvärt att vi spenderar mer tid i skogen och mindre framför datorerna.

Martin Klenz ser stora fördelar med tekniken. Inte bara blir arbetet snabbare, bilderna och filmerna håller hög kvalitet och kan användas till allt från bevis till information och återkoppling.

– De är ett mycket bra pedagogiskt verktyg vid återkoppling med exempelvis markägare eller skoterförare eftersom de ger en knivskarp översiktsbild av ett område från luften.

Den drönare som just nu surrar över skogarna i Uppland och Västmanland är nyinköpt men det finns maskiner i angränsande distrikt som hamnade i malpåse när kravet på tillstånd för att flyga drönare med kameror infördes under 2016.

Att tillståndskravet nu slopas innebär inte att det är fritt fram att flyga drönare var som helst och hur som helst. Inte ens för Skogsstyrelsens inspektörer. Innan drönaren får lyfta måste föraren kontrollera ifall det är tillåtet att flyga. Och även om det inte är något krav har samtliga som använder drönare på Skogsstyrelsen genomgått en förarutbildning.

I oktober ska Martin Klenz utvärdera testet och presentera sina slutsatser för myndigheten.

– Efter det tas det med största sannolikhet ett beslut om drönaren blir ett verktyg i vårt dagliga arbete.

Peter Ahlgren