Idéförening hjälper vardagsuppfinnare

Bjarne Wester är ordförande i Uppsala idé- och uppfinnarförening. Han har märkt att allt fler kontaktar dem för att få hjälp att komma vidare med sina uppfinningar. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

LÄNET Sverige är ett av världens bästa länder på uppfinningar. De flesta kommer från forskare och storföretagens utvecklingsavdelningar. Fast det finns en mängd innovatörer som försöker göra vardagen enklare och bättre. En del av dem söker sig till Uppsala Idé- och uppfinnarförening som hjälper dem rätt. 

Varje år hamnar Sverige högt på olika listor över innovationsrika länder. Patent- och registreringsverkets, PRV, statistik över internationella patent visar exempelvis att år 2016 lämnade svenskar in näst mest ansökningar i världen i förhållande till vår folkmängd. Här finns också en lång tradition av världsförändrande uppfinningar med allt från dynamit och aga-fyren till bekvämlighetslösningar som blixtlåset.

Uppsala län har haft sina storheter inom uppfinnarområdet, bland annat utvecklades skiftnyckeln av Enköpingsbon Johan Petter Johansson. Uppsala Universitet med sin forskning utgör idag en grogrund för innovationer inom många områden..

Fast allt det där är bara en del av sanningen Tittar man på statistiken så minskar antalet patentansökningar stadigt och det gäller även i Uppsala län. Enligt PRV:s statistik så var antalet patentansökningar i länet som högst 2010 med 130 stycken medan motsvarande siffra bara var 75 år 2016.

Alla uppfinningar hamnar dock inte hos PRV. Det märker man på Uppsala Idé- och uppfinnarförening, en lokalavdelning under Svenska uppfinnareföreningen. Hit söker sig inte forskare från universitetet eller storföretagens utvecklingsavdelningar utan ”vanliga” människor som hittat lösningar på vardagliga problem.

– Jag brukar säga att det finns två typer av människor, de som ger upp när de stöter på ett problem och så de som försöker klura ut en lösning och det är dom som kommer till oss, säger Bjarne Wester som är ordförande.

Föreningen har funnits sedan 1982 och Bjarne har varit ordförande åtminstone de senaste tio åren. Till skillnad från PRV:s statistik ser han inte att uppfinnarintresset eller -rikedomen minskat i länet.

– Tvärtom så har intresset ökat. Vi är i kontakt med i genomsnitt tio uppfinnare i månaden som söker sig till oss för hjälp och stöd, säger Bjarne.

Föreningen är helt ideell och har därför inte några pengar att bidra med till utveckling av olika idéer. Däremot så har man ett nätverk med folk som är verksamma inom olika områden och som kan hjälpa till med goda råd. För vägen mellan idé och färdig produkt kan vara både lång och långsam.

– Det är sällan som uppfinningen är färdig när folk kontaktar oss utan idéen behöver oftast utvecklas både ett och två varv till.

Man ger också råd om hur uppfinnaren ska komma vidare.

– Det är inte ovanligt att en bra idé stupar på grund av brist på pengar men där kan vi hjälpa till och sätta uppfinnaren i kontakt med Almi som har kulor, säger Bjarne.

Genom Uppsala Idé- och uppfinnarförening har tusentals idéer strömmat genom åren, men man får sällan veta hur det går eftersom återkopplingen är dålig. Fast Bjarne Wester berättar att åtminstone två av dem kommersialiserats och i det ena fallet blivit en mindre firma med flera anställda.

Bjarne är dock övertygad om att det finns gott om bra idéer som bara ligger och skräpar i någon byrålåda och som föreningen gärna skulle vilja titta närmare på.

Ett problem är dock att det mest bara är män, och framförallt äldre män, som antingen är medlemmar i föreningen eller som vill ha hjälp med sina idéer.

– Jag sticker inte under stol med att vi har brist på kvinnor och ungdomar. Nu jobbar vi så gott vi kan för att få in bägge målgrupperna i föreningen men vi har begränsade medel så det är svårt.

En annan bristvara är lantbrukare, vila ofta ställs inför kluriga problem i sitt dagliga arbete och därför potentiellt sitter på en skatt i form av smarta lösningar.

Peter Ahlgren