Krav, kött och kustbete

Åsa och Åke Sedvall, Lötens gård, berättade hur det är att vara Krav-märkt köttproducent för landshövding Göran Enander som bland annat fick se en gammal Kvernelandsplog. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

Skärplinge Öppna landskap, Krav och regler. Frågorna var många när landshövding Göran Enander besökte Åke och Åsa Sedvall på Lötens gård under sin cykelturné i norra Uppland. Paret visade upp verksamheten samt berättade om en köttproducents vardag.

Det är en solig men rejält blåsig eftermiddag när landshövdingen Göran Enander parkerar sin hyrcykel framför den klassiskt rödmålade gäststugan på Lötens gård strax norr om Skärplinge. Stoppet är en del i Göran Enanders rundtur för att lära sig mer om de norra delarna av länet.

– Jag är för mycket i Uppsala och det blir lätt för mycket fokus på Uppsala och Stockholmskommunerna.

Utanför gäststugan har Åke och Åsa Sedvall dukat upp fika och under några timmar haglar frågor, svar och funderingar från bägge sidorna av bordet. Åke och Åsa berättar att de köpte Lötens gård 1998 där det då odlades potatis. Och trots att bägge har en bakgrund inom mjölkproduktionen kom man att satsa på kött-
produktion, en verksamhet som växt sedan dess.

– Samtliga djur är korsningar av Simmenthal och Angus. I år har vi 209 dikor varav 99 betäcks, berättar Åke Sedvall som är den som arbetar heltid på gården medan Åsa arbetar halvtid som frisör.

Lötens gård är speciell på många sätt. Förutom att man tidigt, 2001, blev Krav-certifierade får djuren gå i flock med ko, kalvar och tjur. Man föder upp djuren enbart på grovfoder – bete på sommaren och ensilage på vintrarna. Betesmarkerna ligger vid stränderna och omfattar bland annat delar av Ledskärsviken och fågelskyddsområdet där. Fast det är inget som leder till konflikt, tvärtom.

– Djuren håller landskapet och strandängarna öppna och det gynnar i sin tur fågellivet sam-
tidigt som det är ett bra bete, säger Åsa.

Göran Enander, som själv växt upp på en bondgård och bland annat varit ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen och generaldirektör för Skogsstyrelsen, lyssnar noggrant.

– En av anledningarna bakom den här cykelturnen är att jag vill se konsekvenserna av de beslut vi tar.

Olika myndighetsbeslut och  kontroller samt blanketter, regler och förordningar tar en stor del av en lantbrukares tid i dag. Åke Sedvall känner sig bitvis frustrerad över att regler förändras snabbt och utan förvarning.

– Ena dagen ska det vara träd för att marken ska klassas som bete och nästa ska det inte var det.

Göran Enander fick också veta att det inom kort kommer att byggas ett nytt ungdjursstall på gården samt besöka djuren och besiktiga maskinparken, inklusive en charmig gammal Kvernelandsplog, innan det var dags att hoppa på cykeln igen för vidare äventyr i Norduppland.

Peter Ahlgren