Mingel och demokrati

Textstorlek:

Efter politikerveckan i Almedalen börjar sommarledigheten för många. Partiledarna och deras staber har klarat ett av årets största och viktigaste framträdanden. Allt under massiv polis- och mediebevakning samt publik på plats.

Minglen är många i Visby under vecka 27. Företag, partier och organisationer bjuder in sina viktigaste kunder och nyckelpersoner. Förhoppningsvis skiner solen, snittar och wraps är framdukade, liksom drycker för alla smaker.

Vissa fnyser och talar om ”elitens rosévinsparty”. Det finns en rejäl dos moralism i detta och kanske litet avundsjuka? För vad är det för fel på att ha trevligt med politiska anhängare och motståndare, eller möta kunder och affärspartners under lediga former?

Dagtid hålls seminarier, föredrag, debatter och panelsamtal i tusental. Allt diskuteras: klimat, hållbarhet, sjukvård, elmarknad, mänskliga rättigheter, offentliga affärer… Ministrar är på plats, liksom generaldirektörer, experter, professorer och tyckare. Att på plats se det allvar och den frenesi som uppbådas berör.

Själv jobbade jag för en uppdragsgivare som moderator i ett av seminarietälten. Ett intensivt uppdrag som krävde veckor av förberedelser och möten med medverkande aktörer men som gav enormt mycket tillbaka.

Och ja, jag hann med att mingla också. För lika viktiga som seminarierna, debatterna och talen är mötena och att bara hänga med andra. I Almedalen kan människor av olika politiska kulörer och ideologier mötas och umgås fritt. En skön säkerhetsventil från en annars uppstyrd och agendastyrd vardag.

Ett socialt och kulturellt klimat som tillåter människor under en intensiv vecka, på ett begränsat område att mötas, ha roligt, äta och dricka, men också prata allvar, bör hyllas och välkomnas, inte hånas och ifrågasättas.

Jag lyssnade på fyra av partiledarna på plats och noterar att i år markerades det hårt mot nationalsocialism, antisemitism, islamistisk extremism och våld. Vikten av att ständigt värna och erövra demokratin betonades. Detta skedde mot bakgrunden av att nazister kunnat figurera under veckan.

En rörelse som vill störta demokratin och har rasism och judehat på agendan har inget i Almedalen att göra! Att markera mot dem på plats blev en absolut nödvändighet och en bättre taktik an att ”bojkotta” hela Almedals-arrangemanget. Lika litet som extremister ska få erövra flaggan, lika litet ska de få erövra Almedalsveckan!

Möten, mingel, mat och prat är kanske inte de enda faktorer som bär upp folkstyret, men ändå nog så viktiga – och trevliga – inslag. Så ska det förbli!

Bo Höglander