Råd inför byggprojekt

Bygg- och miljöfrågor besvaras av handläggare personligen i kommunhuset i Östhammar varje torsdag. Foto: Arkiv
Textstorlek:

ÖSTHAMMARS KOMMUN För tredje året erbjuder bygg- och miljöförvaltningen i Östhammar drop in-service under sommaren. Varje torsdagseftermiddag är handläggare på plats och svarar på frågor om små som stora projekt.

”Måste jag söka bygglov för att göra en mindre tillbyggnad på fritidshuset?” ”Vad krävs för att installera en mulltoa eller får jag snickra ett staket mot grusvägen?” Väl på plats i sommarstugan dyker ofta frågor om diverse bygg- och miljöprojekt upp.

Under semestertider kan det dock dröja innan man får några svar på sina funderingar. Telefonkön är tröttsamt lång och svar på mail kommer inte precis med vändande post.

På bygg- och miljöförvaltningen i Östhammars kommun har man infört drop in-besök för att råda bot på väntetiderna. Ett par timmar varje torsdagseftermiddag sitter en miljöhandläggare och en bygghandläggare vid
receptionen i kommunhuset och ger vägledning i djungeln av regler och tillstånd.

– Det kan vara svårt att få tag i en handläggare under sommarmånaderna. Vi har mindre bemanning och det är långa svarstider på telefon. Tanken är att det här ska vara ett komplement, där man kan få snabb och enkel
service, förklarar Johan Nilsson, tf bygg- och miljöchef.

Ofta är det just sommarstugeägare som kommer förbi för att få klarhet i vad som gäller för just deras fastighet och vilka tillstånd som krävs, säger Johan Nilsson, som har varit på plats de första tillfällena.

– Folk passar på att titta in när de ändå är inne och handlar. Vi bjuder på fika och det blir lite mer personligt.

Han berättar att frågorna på byggsidan främst har kretsat kring små utbyggnader, hur reglerna ser ut för attefallshus och strandskydd. På miljösidan har avloppsfrågor varit vanligast, hittills.

Fram till den 10 augusti finns möjlighet att få hjälp med sitt ärende över en kopp kaffe. Det brukar inte vara någon risk för köbildning, meddelar Johan Nilsson.

Malena Olsson