Robot – ett klipp för mattan

Robotgräsklippare blir allt populärare och det är inte svårt att förstå. Efter installation sköter de gräsklippningen utan tillsyn med ett bra slutresultat. Fast de är dyra och passar inte i alla trädgårdar. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

​Tidsbesparande, smarta och tysta. Det är inte svårt att förstå att allt fler överlåter skötseln av gräsmattan till en robotklippare. Fast smakar det så kostar det, en bra robot kostar lika mycket som minst tre självgående gräsklippare.

Robotgräsklippare är inget nytt utan har funnits på marknaden sedan 1990-talet. Först ansågs de vara allt för dyra, stöldbegärliga och krångliga för den normale husägaren och såldes därför heller i någon större omfattning. Fast i början av 2010-talet blev maskinerna betydligt billigare och konsumentvänliga varvid försäljningen rusade iväg. Enligt en rapport från Handelns utredningsinstitut, HUI, ökade köpintresset för robotklippare med 737 procent mellan åren 2011 och 2016. Och intresset har inte minskat, tvärtom.

Hur fungerar då tekniken? Det är lite olika mellan olika märken och modeller men samtliga robotklippare hålls inne i trädgården med hjälp av en begränsningskabel som antingen grävs ned eller fästs i gräset med hjälp av märlor. Hem till laddstationen hittar de med hjälp av en guidekabel, gps eller radiosignaler eller en kombination av samtliga.

Många maskiner är ”smarta” på så sätt att de lär sig körytan, kan känna av hur mycket gräset växer och styra klipptiden därefter med mera. De passar dock inte alla trädgårdar eller ens överallt i trädgården. Det finns exempelvis gränser för hur mycket lutning de klarar, passager som är för smala är också ett oöverstigligt hinder.

Även om det är lätt att se fördelar med en robotgräsklippare finns det nackdelar. Framförallt priset som, även om det sjunkit de senaste åren, fortfarande är högt talar mot att överge den vanliga gräsklipparen.

Robotklippare finns i prisklasser från cirka 5.000 kronor upp till över 50. 000 kronor. Det är framförallt storleken på tomten och hur komplex den är som bestämmer vilken maskin du behöver. Med en enkel mindre trädgård på 800 kvadratmeter kommer man lång med en billig. Fast när det handlar om en stor trädgård med mycket buskar, träd och trånga passager drar priset iväg och hamnar uppemot 20.000 kronor för en kvalitetsmaskin, det vill säga lika mycket som minst tre självgående motorgräsklippare.

Om grannen har en robotgräsklippare gäller det att tänka sig för innan man själv investerar i en eftersom kan uppstå störningar om kablarna läggs för nära varandra. Att lägga gräsklipparens kabel över en telefonledning kan också störa ut bredband via ADSL enligt Elsäkerhetsverket. Vid åska och åsknedslag finns risk för att robotklipparen blir förstörd. Det omfattas visserligen av hemförsäkringen men fram till den frågan är löst står du utan klippare. Knivarna på en robotgräsklippare måste dessutom bytas ut med tätare intervall jämfört med en vanlig gräsklippare.

Maskinerna är stöldbegärliga men i dag är alla skyddade på något sätt, oftast genom en kombination av pin-kod och alarm. Flera modeller går också att spåra via gps.

Det finns flera omständigheter som talar för att robotgräsklippare kommer att forsätta vara populära. För det första sparar man mycket tid. Om du lägger två timmar per vecka på gräsklippning sparar roboten in cirka 25 timmar åt dig en normal sommar. För det andra klipper de i ett till synes slumpartat mönster vilket gör att det inte uppstår några spår eller ränder i mattan. Sist men inte minst så är de flesta tysta och säkra för både användare, barn och husdjur.

Det gäller dock att kontrollera så att robotklipparen är CE-märkt innan man slår till.

Peter Ahlgren