Torr vinter är ingen katastrof

Även om vi skulle drabbas av en torr höst och vinter innebär det inte att grundvattennivåerna kommer att bli kritiska nästa år. Det berättar Emil Vikberg som är grundvattengeolog på Sveriges Geologiska undersökning, SGU. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

​Grundvattennivåerna är låga och fortsätter att sjunka. Fast även om det blir en torr sommar, höst och vinter innebär det inte att vattenbristen blir kritisk 2018. Risken är dock att vi måste vänja oss vid att hushålla med vattnet. 

Hösten och vintern 2016 var osedvanligt torra vilket har orsakat låga grundvattennivåer över i stort sett hela södra och mellersta Sverige med bitvis kritiskt låga nivåer på exempelvis Gotland.

Situationen var liknande om inte ännu värre på exempelvis Öland och i östra Kalmar län sommaren 2016. Allt beror på att vattenmagasinen inte fyllts på eftersom det regnat och snöat för lite.

Fast även om det torra vädret skulle fortsätta ser inte Emil Vikberg, grundvattengeolog vid Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, någon fara för katastrofalt låga nivåer.

– Det tar inte slut på grundvatten, vi har bara mindre än normalt men det är långt från en katastrofsituation, säger han och fortsätter:

– Det är framförallt grävda, enskilda brunnar som kan sina och det innebär att människor kan bli utan vatten. Det innebär i sin tur att man under en period kan få lösa vattenförsörjningen på annat sätt än via kranen.

Om sommaren blir regnig i länet så betyder det inte mycket för vattentillgången nästa år. Till allra största delen tas sommarregn upp av växter eller dunstar bort. Det är främst under hösten och vintern som grundvattenmagasinen fylls på. Och det är först kring snösmältningen som man kan säga någonting säkert om grundvattentillgången 2018.

Vad händer då om hösten och vintern blir torr? Det kommer inte att innebära att grundvattnet tar slut 2018 men nivåerna kommer att vara fortsatt låga.

– Om det blir dåligt med nederbörd under vintern och det inte sker någon större påfyllning av grundvattenmagasinen kommer vi att få se en liknande eller allvarligare situation än den vi har vi har nu.

Grundvattentillgången i stora grundvattenmagasin går historiskt sett upp och ned i relativt långa cykler. Under slutet av 1970- och 1990-talet hade vi också perioder med lägre grundvattennivåer än normalt.

När den egna brunnen sinar eller myndigheter och kommuner uppmanar oss att vara sparsamma med vattnet är det lätt att glömma bort att vatten och vattentillgång är en global fråga och att vi i Sverige har god tillgång till både mycket och friskt vatten samt förbrukar en mindre del av våra dricksvattentillgångar än andra länder.

Situationen i världen är dock extremt varierande. Enligt en rapport som statistiska centralbyrån, SCB, publicerade 2012 så ligger den genomsnittliga årsförbrukningen av sötvatten på knappt 500 kubikmeter per person och i Sverige ligger förbrukningen något högre.

I Kongo-Kinshasa förbrukar dock en genomsnittlig invånare knappt 12 kubikmeter per år medan Turkmenistan förbrukar långt över 800 kubikmeter per person och år.

Den totala mängd vatten som förbrukas, det vill säga när man räknar in faktorer som livsmedels- och industrikonsumtion, ser helt annorlunda ut. Här ligger Mongoliet i topp med svindlande 3 775 kubikmeter per person och år medan det i KongoKinshasa ligger på 552 kubikmeter.

De enorma skillnaderna beror framförallt på jordbruket. I centralasien, där Mongoliet ligger, odlas mycket vattenkrävande bomull och därav den höga konsumtionen.

För att tillverka en vanlig bomullstshirt räknar man exempelvis att det går år 2 700 liter vatten.

Det innebär att när vi handlar importerade varor som exempelvis kläder eller livsmedel som kräver mycket vatten påverkar vi tillgången på vatten i andra delar av världen. Det är heller inte så att den nederbörd som faller över länet kommer härifrån.

– Vattnet har ett globalt kretslopp. Det regn som faller här kanske kommer från moln som bildades över Afrika, säger Emil Vikberg.

Om dricksvattentillgången minskar i världen innebär det att även vi, som har gott om naturtillgången, måste lära oss att hushålla med vattnet för att det ska räcka.

Peter Ahlgren