Unga får närmre till vård

Problemen med psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar. Barnsjukhuset i Uppsala förstärker nu med nya samtalsmottagningar i Heby, Håby och Östhammar kommuner. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

LÄNET Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar och på landsbygden kan det vara långt till mottagningarna. Men nu kommer det att bli lättare för ungdomar i Uppsala län att få hjälp nära hemorten. Senast vid årsskiftet kommer nya samtalsmottagningar att öppna i Håbo, Heby och Östhammar kommuner.

Under hösten kommer fyra nyanställda psykologer att börja arbeta vid samtalsmottagningar i Heby, Håbo och Östhammars kommuner. På det sättet vill landstinget göra det enklare för barn och ungdomar på landsbygden att få hjälp om de mår dåligt.

Satsningen är en del av första linjen som fungerar som en första vårdkontakt för barn och ungdomar som inte mår bra.

– Jämfört med övriga landet har Uppsala lägre antal barn- och ungdomspsykologer per invånare. Det känns jättebra att vi nu förstärker och kommer att finnas nära barnen och ungdomarna som behöver hjälp, säger Monica Mäki Karlstrand som är sektionschef för barns vård och hälsa vid Akademiska barnsjukhuset.

Satsningen kommer att drivas som ett projekt under två års tid och utvärderas löpande. Det man vill titta närmre på är hur samarbetet med andra aktörer inom psykvården för unga, som elevhälsan och barn och ungdomspsykiatrin fungerar. På samtalsmottagningarna kommer man att behandla lättare till medelsvår ohälsa och man vill ha rutiner för att snabbt kunna skicka dem som behöver mer specialiserad vård vidare.

– Vi vill naturligtvis att det här blir så bra som det är möjligt och det är bland annat därför vi driver det som ett projekt, för att kunna skaffa bra rutiner för samarbete med bland annat socialtjänst, elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatrin.

Exakt var de nya samtalsmottagningarna kommer att ligga är ännu oklart. Man har fått
erbjudanden om lokaler i samtliga berörda kommuner men ännu inte beslutat var mottagningarna kommer att placeras.

Till hösten kommer med andra ord ytterligare tre kommuner i länet att få samtalsmottagningar. Då återstår bara Knivsta och Älvkarleby där den som vill ha hjälp får söka sig till Uppsala respektive Tierp. Det är dock inte helt omöjligt att det kommer att öppnas upp mottagningar även där.

– Det här är ett första väldigt positivt steg så får vi se hur det utvecklas sedan, säger Monica Mäki Karlstrand.

Peter Ahlgren