Dags för gårdsförsäljning

Textstorlek:

Det finns nu en majoritet i riksdagen för gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker. Moderaterna som i regeringsställning avvisade gårdsförsäljning, är nu för. Och i mitten av augusti pläderade två Centerkvinnor, Kristina Yngwe och Madelaine Jakobsson, för gårdsförsäljning i en debattartikel i Västerbottens Kuriren. De pekar på att intresset för lokalproducerat öl och vin är större än någonsin.

På 1990-talet fanns litet mer än 20 mikrobryggerier i Sverige. I dag är siffran drygt 250. Ändå går det inte att sälja öl och vin till besökare på plats, vilket begränsar verksamheten väsentligt. ”Genom att tillåta försäljning till besökare på gårdar och bryggerier skulle konnässörer och entusiaster få möjlighet att köpa med sig dryck och på samma gång stärka svensk turistnäring i hela landet”, skriver C-kvinnorna.

Socialminister Annika Strandhäll menar att gårdsförsäljning inte kan kombineras med ett bibehållet alkoholmonopol. De två Centerkvinnor som pläderar för gårdsförsäljning vill inte heller ”utmana Systembolaget”. I stället handlar det om att ”låta smakupplevelser i turistnäringen också involvera alkoholhaltiga drycker”. Att i kombination med visningar och provsmakningar kunna få sälja ”en flaska eller två av drycken som tillverkas på plats”.

Att gårdsförsäljning skulle betyda mycket för besöksnäringens tillväxt kan man på goda anta. Populariteten för lokalproducerat öl och vin ökar stadigt, liksom intresset för lokala bryggerier, vilka ofta drivs småskaligt och med höga ambitioner vad gäller smak och kvalitet. Den typen av verksamhet hotar knappast monopolgiganten System-bolaget, som ju dessutom alltid skryter med att inte ha något vinstintresse.

En öppnare attityd generellt sett till alkoholförsäljning skulle på sikt kunna gynna landsbygd och småorter. Systembolaget har i och för sig ett starkt stöd i Sverige. Många berömmer utbudet och inte minst servicen. Men hur ser det ut på landsbygden? Där finns en del i övrigt att önska.

Lars J Eriksson, under många år verksam i Sörmland som chefredaktör på SN, numera publisher på Skånska Dagbladet, tog för några år sedan upp ämnet i en krönika. Han tycker att livsmedelshandlarna i sina butiker skulle kunna få ha direktförsäljning av alkohol i form av ett mindre sortiment några timmar varje dag och på helgen vid sidan av livsmedelsförsäljningen. ”Det skulle dramatiskt förstärka kundunderlaget”, menar han.

Alternativet är att Systembolaget slår upp försäljning inne i butikerna på landsbygden, men det lär knappast intressera den stora statliga aktören.

Tiden är inne för en omprövning av alkoholmonopolet. Gårdsförsäljning är ett välkommet första steg.

Bo Höglander