Eldningsförbud upphävt

Textstorlek:

LÄNET Länsstyrelsen har i dagarna hävt beslutet om eldningsförbud i Uppsala län. Eftersom det kommit regn den senaste tiden bedöms inte brandrisken vara lika stor längre. Det innebär att det nu återigen är tillåtet att elda utomhus, exempelvis grilla utanför den egna tomten.