Lokal naturvård lyfts fram

Närnatur i fokus. I helgen firas Lokala naturvårdens dag med skogsturer och andra naturupplevelser runt om i länet. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

LÄNET I helgen ordnas Lokala naturvårdens dag i länet. Syftet med arrangemanget är att lyfta fram lokala krafter som genomför långsiktiga arbeten för natur och friluftsliv.

Runt den 27 augusti uppmärksammas lokala naturvårdssatsningar över hela landet.

Här får kommunerna och andra aktörer möjlighet att visa allmänheten vad de gör för att vårda naturområden och även göra dem mer lättillgängliga.

– Lokala naturvårdens dag ordnades som en engångsföreteelse för tio år sedan, men nu är tanken att det ska bli ett återkommande arrangemang, säger länsstyrelsens samordnare Camilla Wessberg.

I Uppsala län pågår aktiviteter i fyra kommuner i dagarna tre.
Imorgon fredag den 25 augusti kan man till exempel följa med på en timmes vandring bland gröna miljöer i centrala Heby och samtidigt höra hur dessa vårdas.

På söndag välkomnar den nybildade föreningen Tallparkens vänner i Öregrund till ett friluftsområde med historia. Se hur deras arbete med att varsamt utveckla platsen fortlöper. Korv grillad från den nyanlagda grillplatsen serveras.

Ett vandringsäventyr står också på söndagens program. Films SK, Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun är värdar för promenaden där en del av Upplandsleden avverkas. Turen går från Films kyrka och avslutas vid Filmspången.

Det finns även möjlighet att uppleva Gräsös natur från cykelsadeln och gå på kvällsvandring i björkskogen i Knivsta. Nästa år hoppas och tror Camilla Wessberg att Lokala naturvårdens dag kan få större spridning.

– Jag har ringt runt till alla kommuner och det är många som sagt att de vill vara med, men många har inte haft tid eller haft resurser i år, Camilla Wessberg, som för egen del är på plats på Stadsskogens dag under söndagen för att informera om Lokala naturvårdssatsningen.

Malena Olsson

 

Fakta:
Lokala naturvårdssatningen, LONA 

Genom LONA kan kommuner eller lokala aktörer tillsammans med sin kommun, söka bidrag för olika naturvårdsprojekt. Naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa och tätortsnära natur är nyckelorden för satsningen. Länsstyrelsen har beviljat bidrag till åtgärder i tio nya projekt 2017.

Källa: Länsstyrelsen Uppsala län