Många söker fritidshus

Textstorlek:

ÖSTHAMMAR ​På senare år har efterfrågan på fritidshus i Östhammar varit större än tillgången. Norra Roslagens skärgård och skog med närhet till storstaden lockar allt fler.

De senaste tolv månaderna har 48 fritidshus i Östhammars kommun sålts enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik. Det genomsnittliga fastighetspriset har varit cirka 23 000 kronor per kvadratmeter och siffrorna visar även en markant prisstegring mellan åren 2014 och 2016.

– Prisuppgången beror bland annat på ett minskat utbud av fastigheter till salu. Det gör ju att fler människor är med och budar på samma objekt, förklarar fastighetsmäklare och franchisetagare Anders Lindgren från Fastighetsbyråns lokalkontor i Östhammar.

Det minskade utbudet kan i sin tur bero på att allt fler Stockholmare söker sig norrut från de södra delarna av Roslagen.

– Östhammar ligger på tillräckligt bekvämt avstånd för de flesta och prisbilden här är mer fördelaktig jämfört med områden närmare storstadsregionerna.

Det är fortfarande för tidigt att säga något definitivt om 2017 års prisutveckling. Möjligen kan en viss inbromsning noteras enligt Anders Lindgren.

Denna lördag i slutet av juli visar han två fritidshus. Det ena beläget på Gräsö och det andra i Sund med utsikt över Granfjärden. Till dagens visning kommer åtta sällskap vilket var ungefär vad Anders Lindgren hade förväntat sig.

– Så här i semestertider kan det annars vara svårt att beräkna antalet spekulanter på förhand. Jag håller ofta enskilda visningar för dem som kanske är bortresta vid den ordinarie visningen.

En som kommit för att titta är Elisabeth Eriksson från Alunda. Familjen äger redan ett fritidshus, men i takt med fler barnbarn har stugan blivit för liten.

– Vi har tre vuxna barn och fem barnbarn och skulle behöva något större, säger hon.

Enligt Anders Lindgren tillhör familjen Eriksson en inte helt ovanlig spekulantgrupp.  Medelåldern på spekulanter är generellt ganska hög. Ofta söker de bekväma och vinterbonade hus med plats för barn och barnbarn. Ett lugnt liv på landet efter pensionen lockar många.

Detta stämmer på Anders Forslund som rest från Solna för att titta på huset i Sund. Tillsammans med sin hustru, svåger och svägerska söker han ett hus som passar för familjerna att dela.

– Det är första gången vi är i Östhammars kommun. Tidigare har vi varit på visningar i bland annat Åkers Styckebruk och i Dalarna, säger Anders Forslund.

Huset de söker ska ligga på rimligt avstånd från Stockholm och tomten får gärna vara inhägnad så att även storpudeln Kiwi kan njuta av friden på landet.

Den genomsnittlige köparen värderar ett vattennära läge och gammal charm. Även möjlighet att bo permanent efterfrågas av många. Men varje spekulant har sina personliga önskemål.

– Om det är något som jag har lärt mig med tiden så är det att det finns en köpare för varje hus, säger Anders Lindgren.

Maria Loboda