Mindre vatten i jorden

Textstorlek:

Med dammar, minimalt spill och hög effektivitet har de svenska bönderna minskat vattenanvändningen och står i dag för cirka tre procent av den totala förbrukningen. Fast torkan innebär att många djurhållare kommer att drabbas av problem längre fram.

​Det svenska lantbruket har minskat användningen av vatten från 4,7 procent till tre procent av den totala vattenförbrukningen mellan 1990 och 2010 enligt siffror från SCB Hushållens förbrukning har under samma tid ökat till 18 procent och industrins till 70.

Förbrukningen mäts vart femte år och när siffrorna för 2015 presenteras längre fram tror inte Markus Hoffman, agronom och vattenexpert på Lantbrukarnas riksförbund, att lantbrukets användning ökat.

– Vattenförbrukningen är relativt stabil eftersom vi odlar ungefär samma grödor på ungefär samma sätt som vi alltid gjort och dessutom har arealen brukad mark i Sverige minskat.

Att det svenska jordbruket minskat vattenanvändningen av vatten från enskilda brunnar förklaras med att många exempelvis investerat i dammar. Effektiviteten är också hög då ungefär 80 procent av vattnet tas upp direkt av grödorna.

Anledningen är att de lantbrukare som odlar potatis och grönsaker, de mest vattenkrävande grödorna, har lärt sig hur mycket vatten som behövs. Att vattna för mycket har ingen positiv effekt utan kan leda till att rötterna drabbas av syrebrist och dör.

Fast trots effektiv bevattning står de svenska djurägarna inför stora utmaningar. I de områden som drabbats av torka har man börjat stödutfodra. Det betyder att det foder som skulle räckt över vintern antagligen kommer att ta slut framåt vårkanten.

– Det finns en risk för foderbrist under våren och eftersom hela landsändar drabbats av torka kommer man behöva köpa foder långväga ifrån med allt vad det innebär.

 Peter Ahlgren