Muller ger risk för elektroniktrubbel

Åskan orsakar årligen skador för miljontals kronor och det är främst känslig elektronisk utrustning som drabbas. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​Nu är det sensommar och därmed åskovädrens högtid. Fast åska är inte bara ett fascinerande skådespel utan innebär risk för både djur, människor och framförallt elektronik. Varje år orsakar nedslag skador för miljontals kronor. 

När vädret snabbt skiftar mellan hög- och lågtryck uppstår åska. För vissa är det en mäktig upplevelse medan andra helst vill gömma sig. Oavsett om man är rädd eller fascinerad av åska så utgör blixtnedslag en reell risk för både byggnader, levande varelser och framförallt elektronik. Försäkringsbolaget If uppger att de har omkring 700 fall av skador orsakade av åska per år.

Det är sällan hus får en direktträff men däremot är det vanligt att åskan slår ned i antenner eller ledningar och sedan går in i huset. Där orsakar spänningstoppen omfattande skador på framförallt elektronisk utrustning som tv, datorer, paddor, mobiltelefoner och andra dyrbara prylar.

– Den enklaste och billigaste åtgärden är att dra ut alla sladdar när det åskar. Men det är ju inte alltid man är hemma. Därför är det säkrast att installera ett överspänningsskydd och en jordfelsbrytare som automatiskt slår av strömmen, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Varje år skadas ett 20-tal personer så illa av åska att de måste söka vård, enligt Akademiska sjukhuset. För att undvika det gäller det att hålla sig inomhus eller i en bil när åskan går och absolut aldrig ställa sig under ett träd. Blixten slår oftast ned i högt belägna punkter.

Robotgräsklippare blir allt vanligare och de riskerar att skadas av åska. Vanligast äratt laddstationen slås ut eftersom den sitter i ett eluttag.

När det börjar mullra i fjärran ska man därför antingen dra ut sladden till laddstationen eller ha installerat gnistgap och överspänningsskydd för laddstationen. Det finns också speciella jordankare för avgränsningskabeln.

Peter Ahlgren

 

FAKTA Åskskydd 

Dra ut alla sladdar.

Sätt in en jordfelsbrytare.

Installera åsk- och överspänningsskydd.

Se till att byggnaden har en åskledare som leder ner blixten i marken.

Kopiera viktiga filer och bilder på dator, mobiltelefon och padda.

Källa: If