Svår sommar för mygg och getingar

Textstorlek:

LÄNET Det är torrt och dåligt med regn. Bra för semesterfirare men dåligt för många insekter, som exempelvis mygg och getingar. Men någon fara för insekternas fortlevnad är det inte.

I år har många arter av insekter haft det svårt. Det har varit varmt och väldigt torrt. Det märks bland annat på att det, till många semesterfirares lycka, är dåligt med mygg.

– Det beror i grund och botten på att det varit varmt och dåligt med regn och därmed finns inget stillastående vatten för dem att kläckas i, säger Göran Nordlander som är professor i entomologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Likadant är det med getingarna. Från att förra året ha funnits överallt är de i år i stort sett bortsopade från länet. Sådana svängningar är fullt normala bland insekter.

– Insekter kan variera kraftigt från år till år. Det kan vara upp till 100 gånger fler från det ena året till det andra. Framförallt är det vädrets makter som påverkar det.

För att antalet insekter ska förändras på något genomgripande sätt krävs att landskapset förändras, exempelvis genom utdikning eller att man börjar odla grödor.

Ett exempel är när regnskog huggs ned och ersätts med oljepalmer. Fast i Sverige har vi inte haft några sådana stora landskapsförändringar på länge.

Däremot kan inte forskarna säga ifall insekterna generellt blir fler eller färre.

– För det krävs mätningar över längre tidsperioder, uppemot 50 år, och vi har ingen data att utgå ifrån.

Peter Ahlgren