Utgrävningarna på Statt-tomten inleds i höst

Textstorlek:

ARKEOLOGI ”Enescopinge – den medeltida staden” är ett nytt stort arkeologiskt projekt som startar i början av september.

Arkeologer kommer under hösten och vintern att undersöka den gamla Stadshotellstomten i centrala Enköping, som innehåller lämningar från 1200-tal fram till 1800-tal.

Enköping är en av Sveriges äldsta städer och har en rik och fascinerande historia som är av intresse långt utanför kommunens gränser. Förväntningarna inför utgrävningen är därför stora.

Undersökningen är ett samarbete mellan Arkeologerna på Statens historiska museer och Upplandsmuseets avdelning arkeologi.