”Bättre byta bränsle än bil”

”Nu satsar vi på förnybart bränsle med en HVO-tank i Heby”, säger Camilla Winqvist som är miljöstrateg i Heby kommun. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

HEBY Heby kommuns energiplan har som övergripande mål att vara nettoproducenter av förnybar energi till 2030. Närmast väntar en satsning på förnybart drivmedel vid ett nytt tankställe i Heby.

– HVO är 100 procent förnybart dieselbränsle och passar alla typer av dieselmotorer. Det här ska bli en publik tank och bidra till att minska utsläppen i Heby kommun, säger miljöstrateg Camilla Winqvist.

Det är det kommunala energibolaget Sala-Heby Energi som fått pengar till HVO genom Klimatklivet. Ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

– Energibolaget är projektledare och det kommer även att finnas en tank i grannkommunen Sala.

Camilla Winqvist berättar att de nyligen haft upptaktsmöte och tankplats blir någonstans efter Industrivägen i Heby. Här finns flera företag och även andra tankställen.

– Vi vet inte exakt plats för tanken, men det måste finnas utrymme för större fordon och maskiner. Nu jobbar vi vidare med avtal med markägare, bygglov med mera och 31 maj 2018 ska det vara klart för tankning.

Tanken rymmer 15 kubik och det blir leveranser på upp till 1 000 kubikmeter per år. HVO kan användas av både personbilar och tunga fordon. Det krävs ingen omställning för att övergå till HVO och det kan även blandas med fossil diesel.

– Det är Energifabriken som levererar tank och bränsle. Sen kommer kunden att behöva ett specifikt tankkort, men det är enkelt att skaffa, säger Camilla Winqvist och fortsätter:

– Det är bättre, och billigare, att byta bränsle än bil och samtidigt göra gott för miljön. HVO har exempelvis 33 procent lägre partikelutsläpp och det är inte giftigt för vattenlevande organismer.

Heby kommun har jobbat med flera energi- och miljöprojekt, bland annat Alfagrannar som startade under 2014 med pengar från Energimyndigheten. Projektet innebar att en vanlig familj försökte minska sin energiförbrukning och samtidigt producera förnybar el från sol och vind.

– Det är ett bra koncept och det kommer säkert att starta nya och liknande koncept. Sen har vi Vett & Watt där förbundet Agenda 21 erbjuder utbildningar med fokus på energi- och klimatfrågor.

Heby ligger också i framkant när det gäller solenergi och är en av landets mest solcellstäta kommuner räknat per person.

– Vi har bra marknadsföring av solenergi genom den ekonomiska föreningen Solel i Sala och Heby. Nu börjar även företag få upp ögonen för solelens fördelar, bland annat Apotea i Morgongåva, säger Camilla Winqvist och tillägger:

– Vi har haft många informationsträffar om solenergi och i november blir det en ny träff riktad till lantbrukare.

Rose-Marie Eriksson