Dannemora satsar på upplevelseturism

Anna Arvsten och Robert Borgholm, med hunden Oyo, har tagit plats på trappan till Triewaldska maskinhuset (1728) vilket rymde Sveriges första ång­maskin. Foto: Maria Loboda
Textstorlek:

DANNEMORA Dannemora Gruvor ska vara en kulturbärande och ekonomiskt lönsam verksamhet enligt mottot bruka, bevara och berika. Dannemora Koncern AB satsar brett för att locka besökare till gruvområdet.

I samarbete med lokala entreprenörer, hantverkare, föreningar och myndigheter är flera nyheter på gång. Bakluckeloppis, guidade visningar av gruvan och en spektakulär löpartävling ska locka besökare till området.

Anna Arvsten är konsult och projektledare med ansvar för att marknadsföra Dannemora Gruvor. Hon berättar om det senaste årets satsning på turism och samverkan med lokala aktörer.

– Att bruka, bevara och berika betyder att vi både använder och vårdar Dannemora Gruvor på ett sätt som berikar både gruvan och regionen, förklarar hon.

Utöver kultur- och turismsatsningen hoppas man även på ett samarbete med kommunen rörande bland annat vattenförsörjning.

– Nytagna prover visar att vattnet i gruvan håller dricksvattenkvalitet, berättar Anna Arvsten.

Med tanke på rådande vattenbrist är detta något som borde intressera ansvariga, tycker hon.

Gruvområdet bjuder på slående kontraster. Här samsas apotekshuset i jugendstil från 1908, den 72 meter höga byggnadsminnesmärkta Gruvlaven från 1956 med Triewaldska huset från 1728 som en gång inhyste Sveriges första ångmaskin.

I denna särpräglade miljö kommer det 10 km långa Gruvloppet att genomföras senare under hösten. Gruvloppet arrangeras av Dannemora Gruvor i samarbete med lokala föreningar och företagare.

Orienteringsklubben Rodhen ställer upp med funktionärer och förstaprisen i dam- respektive herrklassen består av ett hängsmycke signerat guldsmeden Christina Boström, Österbybruk.

Anna Arvsten själv älskar löpning och det är hon som har lagt banan som även är testad och godkänd av flertalet rutinerade löpare.

– Det är ett krävande och mycket kuperat lopp med utmanande underlag.

Eftersom stora delar av loppet går i gruvgångarna under mark är hjälm med pannlampa ett krav. Antalet deltagare är begränsat till 200 stycken.

– Fler deltagare ökar risken för att man krockar eller skadar sig på annat sätt, förklarar Anna.

Ytterligare aktiviteter som införts under det gångna året har varit guidade visningar av gruvan och gruvområdet. Hittills har majoriteten av besökarna varit människor med ett brinnande intresse för industriell historia.

– Även släktforskare och studenter har varit här, berättar Anna.

Hon och kollegan Robert Bergholm uppskattar antalet visningar som hållits sedan i somras till någonstans mellan 30 och 40 stycken. Att öka intresset för visningarna står naturligtvis högt på dagordningen. Enligt både Anna och Robert har Sverige allt att vinna på en ökad gruvturism.

– Vi svenskar är nog generellt ganska omedvetna om det stora intresse för svensk kultur som finns i andra länder, säger Anna.

Att bedriva verksamhet i och runt en gruva ställer höga krav på säkerhet.

– Även om den är minimal så föreligger en viss rasrisk i alla gruvor och för att eliminera den risken använder man sig av en metod som kallas skrotning.

Vid skrotning spettas eventuellt löst sittande delar bort och berget förstärks med ingjutna bultar och vajrar.

Hur är det då med gruvdriften? Ingår en satsning på att återuppta malmutvinning i framtidsplanerna?

Anna tycker att detta är en fråga som är svår att svara på.

– En aktiv gruvdrift är fullt möjlig men samtidigt helt beroende av att en rad faktorer uppfylls.

Enligt Anna är den kanske största utmaningen att engagera representanter från en rad olika yrkesgrupper. Skickliga ingenjörer, elektriker, mekaniker, kemister och geologer med flera behöver vara intresserade av att driva projekt tillsammans för att en konkurrenskraftig gruvdrift ska fungera.

Ytterligare en utmaning är det miljötillstånd som krävs för att gruvan ska kunna öppnas.

– Ett sådant tillstånd kan ta upp emot två år att få men det är något Dannemora Koncern AB jobbar aktivt för, säger Anna Arvsten.

Maria Loboda