Försvaret övar med brobyggen

Under övningen byggs två broar över Örsundaån i Örsundsbro, 21–23 september. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

LÄNET Sverige rustar för angrepp med den största militärövningen på över 20 år. På måndag drar det igång i Uppsala län, något som bland annat kommer att märkas i Enköpingstrakten. Här kommer cirka 5 000 av de 19 000 personer som deltar i övningen att gruppera sig tillsammans med 2 500 fordon.

Syftet med försvarsmaktsövningen Aurora 17 är att stärka försvaret och öka förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Förberedelserna har pågått länge och Patrick Ericzon, mark och miljöofficer vid Ledningsregementet i Enköping, berättar att de har varit tydliga med informationen.

– Vi började tidigt och kontaktade först LRF för att få hjälp att gå ut med information till deras medlemmar, säger Patrick Ericzon och fortsätter:

– Redan för ett år sedan började vi ta kontakt med mark- och skogsägare och vi har gjort runt 180 olika överenskommelser. Det senaste halvåret har jag jobbat heltid med den biten, bland annat markerar vi ut nyplanteringar som ska skyddas.

Försvarsmakten har också delat ut en folder med information till 56 000 hushåll och på Försvarsmaktens webbsida ges löpande information.

I måndags kväll hölls också en informationsträff på Kompassen i Enköping då bland annat Patrick Ericzon svarade på frågor.

Var det några speciella frågor som dök upp?

– Många fastighetsägare som bor i närheten av övningsområdena är oroliga för sina djur, säger Patrick Ericzon och fortsätter:

– Det blir ju bland annat mer flyg än en vanlig dag, även med helikopter. Vi talar om vad vi gör så mycket vi kan sen får ägaren bedöma hur de ska agera då djuren är deras ansvar.

Den andra stora biten i samband med övningen är hur trafiken påverkas.

– När vi förflyttar hela förband tar vi upp mycket utrymme på väg, och det är vissa tidpunkter då det är stor risk för trafikstörningar. Bland annat när vi förflyttas från Enköping till Arlanda, då vi stänger av delar av E18.

Över tid och inom övningsområdet, norr om Enköping förväntas militär närvaro i princip alla typer av vägar.

Finns det planer redan nu på liknande övningar i framtiden?

– Nästa stora övning planeras till 2020, men då blir det förmodligen i andra delar av Sverige, antagligen norr eller söderut, säger Patrick Ericzon.

Den stora militärövningen kommer att märkas på olika sätt i Uppsala län, bland annat genom alla transporter av personal och materiel.

Tidvis blir det begränsad framkomlighet på länets vägar och på fredag, 22 september, berörs E18 då ett körfält stängs av. Detta för att flytta militära fordon österut.

Samtidigt kommer det vara begränsad framkomlighet på den gamla vägen från Enköping österut och fram till Skokloster.

Med stöd av Trafikverket kommer Försvarsmakten även att bygga två broar över Örsundaån i Örsundsbro.

Byggnation av broarna kommer att ske från torsdag 21 september till lördag 23 september.

Aurora 17, som pågår till och med 29 september, kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena blir i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. I Uppsala län berörs Enköping, Uppsala, Håbo och Knivsta kommuner.

Förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Norge och USA kommer också att delta i Aurora 17.  Mer information om övningen finns på försvarsmaktens webbplats.

Rose-Marie Eriksson