Jägarkonfa ett nytt grepp

”Vi har ansvar för det kyrkliga och får hjälp med högre kompetens från jaktvårdskretsen”, säger Johan Stenberg, ungdomsteolog i Balingsta pastorat och en av ledarna när jägarkonfirmationen drar igång i höst. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

BALINGSTA Om tillräckligt deltagarunderlag finns startar Balingsta pastorat en konfirmationsgrupp för jaktintresserade ungdomar i höst. Bibellära varvas med jägarstudier i undervisningen, som leds av kyrkan i samarbete med den lokala jaktvårdskretsen.

– Vi är en landsortsförsamling där jakt är en central del av livet. Därför tycker vi att kyrkan kan hjälpa till att tillhandahålla de kunskaperna, säger Johan Stenberg, ungdomsteolog med ansvar för konfirmationsverksamheten i Balingsta pastorat.

Pastoratet är beläget cirka två mil sydväst om Uppsala och består av sex församlingar; Balingsta, Dalby, Hagby, Ramsta, Uppsala-Näs och Västeråker.

Idéen att kombinera jägarexamen och konfirmation väcktes av kyrkorådets ordförande, Torsten Berglund. Han är en erfaren jägare och leder sedan flera år jägarkurser i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

– Torsten läste en artikel om konceptet, som i dag bara finns på ett fåtal platser i södra Sverige. Han trodde att det kunde vara något för oss, säger Johan, som för egen del är uppvuxen med småviltsjakt och har en jägarexamen i bagaget.

Det har även kyrkoherden i Balingsta, Johan Lautmann, som var med och undersökte förutsättningarna och om det fanns underlag för att genomföra projektet. Därefter tog planeringsarbetet vid.

Under våren testade man upplägget med jägarstudier på en samtalsgrupp, bestående av unga med jaktintresse som varit engagerade i pastoratet.

– Undervisningen kommer att vara uppdelad i två block. Det blir konfirmationsläsning för sig och jägarteori vid sidan av det, förklarar Johan.

Här behandlas kristen etik och jägaretik, med samtal om värderingar och normer som vi hittar i bibeln och inom jaktkulturen. Hur bibeln förhåller sig till jakt, att döda djur och äta kött är frågor som förväntas dyka upp och diskuteras.

Församlingens jaktmeriter kompletteras med högre kompetens från Södra Hagunda jaktvårdskrets, som ansvarar för jägarteorin och de praktiska momenten som ingår. De kommer även att ställa upp som faddrar för konfirmander som vill gå med på en riktig jakt, utan att själva bära vapen.

– Då finns möjlighet att följa hela jaktprocessen fram till att djuret slaktas och flås. Men det är ju helt frivilligt. Vissa vill bara lära sig om natur och djur, men inte att skjuta dem. Ett jägarbevis behöver inte vara målet för alla som deltar, säger Johan.

Konfirmationsläsningen kommer att ske tillsammans med pastoratets traditionella konfagrupp, som lockar många av bygdens 14- och 15-åringar. För medan allt färre av landets ungdomar väljer att konfirmera sig går Balingsta mot strömmen.

Johan berättar att pastoratet har en väldigt hög konfirmations-statistik.

– Hos oss konfirmerar sig i snitt 60 procent av ungdomarna jämfört med 30 procent i hela landet. I fjol hade vi 27 konfirmander och det är mycket för att vara ute på landet.

Att de är ett inarbetat arbetslag tror han är ett av framgångsrecepten. Italienresan som hägrar innan konfirmationen kan också vara ett dragplåster.

Upptaktsgudstjänst med inskrivning av årets nya konfirmander äger rum i Hagby kyrka den 10 september. Hittills har några anmälningar kommit in och förhoppningen är att fler nyfikna hör av sig.

– Det är ett bra tillfälle att ut-öva sitt jaktintresse och samtidigt konfirmera sig. Vi bör väl vara fem till sex stycken för att det ska bära.

Konfirmationsgudstjänst blir det i Balingsta kyrka under pingsthelgen 2018.

Konfirmanderna som siktar på en fullständig jägarexamen ska först avlägga ett teoretiskt prov innan det är dags för de tre praktiska proven. Kostnaden för kursmaterial och uppskjutningar står de för själva.

– Visst går det mycket personal och vi är ett litet pastorat, men vi vill gärna göra det här. Det är en rolig satsning, avslutar Johan.

Malena Olsson